YMUNWCH â'r TÎM-A! Y Glas a Thu Hwnt!

Ymunwch â'n tîm o wirfoddolwyr yn ystod Wythnos y Glas:

 • Cewch hyfforddiant AM DDIM, gan gynnwys Cymorth Cyntaf!
 • Byddwch yn datblygu sgiliau ar gyfer eich CV
 • Cewch oriau gwirfoddoli wedi'u hachredu i'ch tystysgrif Adroddiad Cyrhaeddiad mewn AU a Gwirfoddoli'r Mileniwm
 • Defnyddiwch eich profiad a'ch arbenigedd i helpu eraill.
 • Cewch gwrdd â chriw gwych o bobl ddymunol a chael hwyl
 • Cewch weld agwedd unigryw o fywyd yn y Brifysgol.
 • Helpwch fyfyrwyr newydd i setlo i mewn ac ymgartrefu.

Eleni rydyn ni'n recriwtio dau dîm

TÎM Y DYDD

 • Cwrdd â myfyrwyr newydd yn yr orsaf drên a mannau gollwng
 • Helpu myfyrwyr â'u bagiau
 • Helpu myfyrwyr i ganfod eu hystafelloedd
 • Cyfeirio myfyrwyr at lefydd ar y campws
 • Tywys pobl o amgylch y campws
 • Gweithio ar y ddesg-gymorth gan ddelio â phroblemau
 • Helpu gyda Ffeiriau'r Glas a chofrestru myfyrwyr.

Manyleb person:

 • Allblyg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Gallu i feddwl yn gyflym
 • Adnabod Aber, y Brifysgol a'r Dref yn dda
 • Medru'r Gymraeg (dymunol)
 • Iaith arall (dymunol)
 • Egni
 • Brwdfrydedd

TÎM Y NOS

 • Helpu myfyrwyr sy'n cyrraedd yn y nos i ganfod eu llety
 • Helpu ar y ddesg-gymorth y tu allan i oriau
 • Cynorthwyo myfyrwyr a all fod ar goll neu "wedi blino ac yn emosiynol"
 • Darparu cymorth cyntaf cyffredinol
 • Dosbarthu dwr, byrbrydau a chondomau yn y dref
 • Darparu cymorth i'r gwasanaethau brys

Manyleb person

 • Allblyg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Gallu i feddwl yn gyflym
 • Adnabod Aber, y Brifysgol a'r Dref yn dda
 • Gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd a datrys unrhyw wrthdaro
 • Medru'r Gymraeg (dymunol)
 • Tystysgrif Cymorth Cyntaf (dymunol)
 • Trwydded yrru (dymunol)
 • Iaith arall (dymunol)
 • Egni
 • Brwdfrydedd

I ymgeisio...