Broad-Ways Theatre & Film

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

At Broad-Ways! We love everything film and theatre! We run film screenings, film making opportunities, theatre productions and weekly themed socials. You'll feel right at home in Broad-Ways!
 

 

Ein nodau yw: Annog Ysgrifenwyr i ysgrifennu. Rhoi cyfarwyddwyr yn gyffrous i gyfarwyddo. Rhoi rolau cwbl newydd i Actorion i'w harchwilio. Ac i herio tîm Cynhyrchu i ddod â'r gorau allan o destun.

Rydyn ni yma yn Broad-Ways Film and Theatre yn creu gwaith sy'n 100% yn seiliedig ar fyfyrwyr. Rydym yn annog pob myfyriwr yn Aberystwyth i ddod â'u hagwedd greadigol i gynhyrchu ffilmiau byr, darnau byr o theatr ac un darn mawr o theatr. Rydym yn cymryd eich prosiectau ysgrifennu newydd, yn eu paratoi gyda chyfarwyddwr a'u rhoi i mewn i gynhyrchu. Mae gennym berfformiadau anhygoel wedi eu hagor i'r cyhoedd sy'n cael eu perfformio Theatr Arad Goch ac mae gennym hefyd wyl ffilmiau eto wedi ei agor i'r cyhoedd a ddangosir yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Trwy weithio gydag ystod o fyfyrwyr o wahanol feysydd pwnc a gwahanol wledydd, fel pob cymdeithas, mae Llwybrau Broad yn cynhyrchu ffrindiau na fyddech chi'n meddwl y byddech yn eu gwneud, ond yn anad dim mae llwybrau llydan yn creu teulu a fydd yn para am byth.

Cadwch lygad ar y wefan hon, ynghyd â'n cyfrifon Facebook, Twitter a Instagram am newyddion a diweddariadau am glyweliadau, sioeau a digwyddiadau sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn!

Our aims are: To encourage Writers to write. To give Directors something exciting to direct. To give Actors completely new roles to explore. And to challenge a Production team to bring the best out of a text.

We here at Broad-Ways Film and Theatre create works that are 100% student based. We encourage all students at Aberystwyth to bring out their creative side to produce short films, short pieces of theatre and one large piece of theatre. We take your new writing projects, pair them with a director and put them into production. We have amazing performances opened to the public, and through working with a range students from all works of life, Broad-Ways takes great pride in showcasing what the university has to offer. 

Keep an eye on this site, along with our Facebook, Twitter and Instagram accounts for news and updates about auditions, shows and events going on throughout the year!

 

Pwyllgor 2020-2021 // Committee 2020-2021


Llywydd - Lucy Platten  - President
lup27@aber.ac.uk 

Is Llywydd - Jack Parker - Vice President  - jap72@aber.ac.uk

Trysorydd - Daniel Carter - Treasurer
dhc3@aber.ac.uk

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Reece Smith - Social Secretary
res50@aber.ac.uk

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Michael Ward - Social Secretary
miw43@aber.ac.uk

Ysgrifennydd - Cameron Kearney-Williams - Secretary
cak22@aber.ac.uk

Swyddog Lles - Lauren Hopkins - Wellbeing Officer - lah41@aber.ac.uk

Swyddog Marchnata - Kirstie Addis - Marketing Officer - kia9@aber.ac.uk

Cynhyrchwyr - Katie Tandy - Producer
kat33@aber.ac.uk

 

Important Documents and Information

Constitution
Code of Conduct

Workshop: Risk Assessment  

We do not have a required equipment list.

 

Cyfryngau cymdeithasol // Social Media

 @AberystwythBroadways  
Broad-Ways
Film and Theatre Society

@broadwayssoc

@broadwayssociety

#TîmBroadWaysSoc #AUBroadWays 

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576