CYHOEDDI’R RHESTR FER: UMAber yn Dathlu Chwaraeon 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydym yn teimlo’n gyffrous i gael cyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau UMAber yn Dathlu Chwaraeon 2020:

Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ymroddiad myfyrwyr i'w Clwb Chwaraeon, gan gydnabod eu cyfraniadau yn gymdeithasol, yn gystadleuol ac yn broffesiynol.

Eleni derbyniwyd 573 o enwebiadau a daeth y panel at ei gilydd yn rhithwir i lunio’r rhestr fer, ac i ddarllen drwy’r enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

Y Cyfraniad Mwyaf at RAG

 • Clwb Cychod
 • Pêl-droed y Dynion
 • Rygbi'r Undeb y Dynion
 • Pêl-rwyd
 • Dawnswyr Sioe Gerdd
 • Hoci'r Menywod

Tîm BUCS y Flwyddyn

 • Marchogaeth
 • Pwl
 • Rygbi'r Menywod
 • Pêl-fasged y Menywod
 • Polo Dwr y Menywod

Clwb y Flwyddyn

 • Pêl-droed y Dynion
 • Hoci'r Dynion
 • Dawnswyr Sioe Gerdd
 • Pêl-fasged y Menywod
 • Hoci'r Menywod
 • Rygbi'r Menywod

Tlws Gwyn Evans

 • Amy Louise Mason
 • Cara Farley
 • Emily Watson
 • Joseph Davies
 • Luke Archer
 • Maisie Truman

Tlws Mary Anne

 • Aasta Walberg Schive
 • James Vickery
 • Olivia Caple
 • Rob Preiser
 • Rosie Webber

Y Clwb sydd wedi Gwella Fwyaf Eleni

 • Saethwyr Aber
 • Dodgeball
 • Pêl-law
 • Dawnsio Stryd Panthers
 • Rygbi'r Gynghrair
 • Nofio a Pholo Dwr
 • Pêl-droed Menywod

Tîm tu allan i BUCS y Flwyddyn

 • Pêl-law
 • Hoci'r Dynion
 • Pêl-rwyd 4 Bob Ochr
 • Dawnsio Stryd Panthers
 • Dawnswyr Sioe Gerdd

Chwaraewr y Flwyddyn

 • George Blakeman
 • James Kitson
 • Luke Archer
 • Marta Pioro a Wojciech Kuziuta
 • Mathew Jones
 • Tobias Johnson

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

 • Harrison Plumb
 • Jamie Stuart
 • Kate Baldock
 • Lewis Murrell
 • Luke Archer
 • Malcolm Herbert

Gwobr y Gymraeg

 • Hoci'r Dynion
 • Pêl-rwyd
 • Dawnswyr Sioe Gerdd
 • Rygbi'r Dynion

Cyhoeddir yr enillwyr ar-lein a thrwy ein tudalen Facebook dydd Mercher 29ain Ebrill o 7:30pm ymlaen.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576