Sut i ddewis clwb chwaraeon neu gymdeithas

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Eleni bydd pethau ychydig yn wahanol, ond peidiwch â phoeni, mae yna weithgareddau rhithwir a diriaethol yn cael eu cynnal gan amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau!

Gallwch chi sgwrsio ag aelodau'r pwyllgor a gweld beth sydd ar gael trwy fynd i Ffair y Glas ar-lein ar MS Teams - www.umaber.co.uk/glas2020/glasrhithwir/ 

Neu gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Undeb y Myfyrwyr:

Cymdeithasau: www.umaber.co.uk/timaber/cymdeithasau/

Chwaraeon: www.umaber.co.uk/timaber/chwaraeon/

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymdeithas neu glwb, cofrestrwch ar gyfer eu rhestr ohebiaeth! Gallwch chi bob amser ddad-danysgrifio os penderfynwch nad oes gennych chi ddiddordeb. A pheidiwch byth â bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth newydd; wyddoch chi ddim pwy y gallech eu cyfarfod ar hyd y ffordd.

Mae'r UM hefyd wedi creu ffordd i'ch cysylltu â phobl sydd â diddordebau tebyg i’ch rhai chi; ffordd hawdd o wneud ffrindiau’n gyflym.

Llenwch yr holiadur, a byddwn yn anfon sgwrs Zoom atoch sy'n llawn pobl sydd â diddordebau tebyg i’ch rhai chi
www.umaber.co.uk/glas2020/cwrddmyfyrwyradiddordebautebyg/

Rydych chi'n cael dewis beth rydych chi am ei wneud â'ch amser yma yn Aber, does dim byd yn rhy ‘nerdy’ nac wedi'i gyfyngu i ystrydebau. Mae clybiau a chymdeithasau yn agored, yn gyfeillgar ac yn gynhwysol. Os nad oes cymdeithas neu glwb yr ydych chi'n teimlo sy’n addas i chi, gallwch chi hyd yn oed gychwyn eich un eich hun chi trwy Undeb y Myfyrwyr! Siaradwch â’r staff Cyfleoedd yn yr UM a byddant yn eich helpu i sefydlu rhywbeth!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576