Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Stephen Kingdom (ESN)

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Fel rhan o Wythnos Myfyrwyr yn Gwirfoddoli 2020, byddwn yn taflu goleuni ar fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli a grwpiau myfyrwyr!  Mae erthygl gyntaf yr wythnos yn ymwneud â Stephen Kingdon, llywydd Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus. Mae ei wirfoddoli wedi caniatáu iddo deithio a dod â channoedd o fyfyrwyr rhyngwladol ynghyd! Dilynwch ei daith wirfoddoli hyd yn hyn...

Beth mae dy gymdeithas yn ei wneud?
Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus yw'r mudiad myfyrwyr nid-er-elw mwyaf yn Ewrop gyfan gyda thua 250 o brifysgolion yn aelodau; er eleni rydym yn ehangu y tu allan i'r ffiniau hynny gydag adrannau newydd yn Albania a'r Wcráin.
 

Pam wyt ti’n gwirfoddoli?
Dechreuodd fy mywyd fel myfyriwr rhyngwladol gyda chynllun cyfnewid dros 3 blynedd yn ôl i Norwy ac fel llawer, fe wnes i syrthio mewn cariad â'r teimlad hwnnw, ac roeddwn i eisiau parhau i gymryd rhan pan ddes i'n ôl. Ers hynny rwyf wedi defnyddio'r profiad hwnnw i weithio mewn 7 gwlad cyn dychwelyd i Aberystwyth. Mae'r bobl rydw i wedi cwrdd â nhw yn RhME yn benodol, sydd i gyd yn drefnwyr myfyrwyr o'n pwyllgor yr holl ffordd i'r bwrdd cenedlaethol, yn griw anhygoel a brwdfrydig, ac rwy’n meddwl y byd ohonyn nhw.
 

Beth yw’r profiad gorau wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?
Yr hyn rwyf yn teimlo balchaf ohono hyd yn hyn efallai yw cymryd rhan yn yr ymgyrch blwch-post porffor gydag Undeb y Myfyrwyr i anfon dros 500 o lofnodion i’r Senedd yn San Steffan i geisio sicrhau dyfodol cynlluniau cyfnewid myfyrwyr rhyngwladol. Roedd cymryd rhan mewn dadl agored gydag unigolion allweddol o fewn y brifysgol a’r byd gwleidyddol yn uchafbwynt arbennig. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gynnal ein Llwyfan Cenedlaethol y mis nesaf lle byddwn yn dod ag 80 o aelodau RhME o bob cwr o'r DU at ei gilydd ar gyfer cynhadledd. Rwyf hefyd yn gobeithio gwirfoddoli gydag Aldeas de Pas ym mis Mehefin i astudio cymorth dyngarol yn Ne America.
 

Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
Dechreuais fywyd myfyriwr fel person anhygoel o swil, heb ymuno ag unrhyw gymdeithasau yn fy mlwyddyn gyntaf na mentro i gylchoedd cymdeithasol y tu allan i'm fflat. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae fy rôl fel llywydd yn unig wedi rhoi cyfle i mi annerch dros 500 o fyfyrwyr ar unwaith, yn ogystal ag arwain dros 70 o fyfyrwyr ar ein taith i Gaeredin. Mae'r newid hwnnw wedi dod fel rhan o broses hir wrth fagu hyder sy'n dangos yn union y 'sgiliau meddal' y mae gwirfoddoli a gweithio'n rhyngwladol yn eu datblygu sy'n hanfodol i'r gweithle. Nawr rwy'n teimlo fy mod i'n gallu gweithio gyda phwrpas na fyddai astudiaeth academaidd yn unig wedi ei roi i mi. Dyma pam y byddwn yn argymell yr her honno i unrhyw un.
 

Dyma rai o ddigwyddiadau RhME sydd ar y gweill:
Ar ôl ein taith lwyddiannus i Gaeredin, mae'n ymddangos y byddwn yn darparu taith ar gyfer cannoedd o fyfyrwyr eto i Amsterdam. Mae gennym hefyd deithiau ar gael drwy CityLifeUK i Wlad yr Iâ, ac rydym yn gobeithio cael llawer mwy o bartïon mawr. Ym mis Chwefror, byddwn yn croesawu ein myfyrwyr cyfnewid yn ôl, gan gynnwys 150 o wynebau newydd eraill, felly gobeithiwn barhau i ddefnyddio hynny i helpu myfyrwyr iaith i ddatblygu eu sgiliau yn eu hastudiaethau. Ar gyfer Wythnos Un Byd rydym yn bwriadu dangos ffilm ryngwladol, felly gwyliwch allan am ein logo a'n tudalen Facebook i weld beth rydyn ni'n ei wneud, gan fod croeso i bawb.
 

Pwyllgor Cyfredol: Stephen Kingdon, Gosia Kupiec, Meg Bennett, Kelly Gomes, Roma Fleischer, Viola Szucs, Julia Remiszewskq, Lleucu Hâf, Bethan Davies, Zuza Komosinska

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576