Mae’r Cyfnod Sefyll Nawr ar Agor ar gyfer Etholiadau Swyddogion 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gyda blwyddyn newydd, daw'r cyfnod sy’n arwain at yr etholiadau, gydag arwyddion mewn sialc, baneri, taflenni, fideos ymgyrchu a gwahoddiadau grwp Facebook. P’un ai ydych chi’n ymgyrchydd neu’n bleidleisiwr, dylech dreulio amser yn ystyried cyfranogi, a does dim amser gwell am hynny na chyn i'r tymor newydd ddechrau.

Unwaith eto eleni, yn ogystal â pha nodweddion fyddan nhw’n eu cyfrannu at y rôl a sut fyddan nhw o fudd i’r tîm swyddogion etholedig ehangach, byddwn yn gofyn cwestiynau penodol i ymgeiswyr am rolau Swyddogion Llawn-amser ar y syniadau mae myfyrwyr wedi’u cyflwyno, ynghyd â sut fyddan nhw’n mynd ati i’w gweithredu.

Y syniad yw y bydd gan fyfyrwyr, pan fyddant yn mynd ati i bleidleisio, dealltwriaeth o sut y bydd ymgeiswyr yn blaenoriaethu ac yn gweithio tuag at bolisi presennol fel y penderfynir gan fyfyrwyr.

Er y bydd digonedd o bwyslais ar y Swyddogion Llawn-amser, sy’n cael eu talu i gynrychioli myfyrwyr y flwyddyn nesaf, mae’n dal i fod yn bosib i chi fod yn rhan o'r newid, ochr-yn-ochr â’ch astudiaethau, drwy sefyll i fod yn un o'n Swyddogion Gwirfoddol.

I sefyll yr etholiad, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau a chwblhewch y ffurflen sefyll ar-lein erbyn 12pm ddydd Mawrth 25ain Chwefror. Os mai pleidleisio yw'r cyfan rydych chi am ei wneud, cewch wneud hynny ar ApAber neu drwy ddefnyddio'r ddolen bleidleisio unigryw a gaiff ei he-bostio atoch rhwng dydd Llun 9fed a dydd Gwener 13eg Mawrth.

Os hoffech chi gael mwy o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Eich prifysgol chi yw hi, felly lluniwch ei dyfodol, oherwydd mae eich llais chi'n bwysig!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.