Hyrwyddwyr Amrywioldeb Womenspire Chwarae Teg

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae’n bleser gennym ddechrau wythnos UMAber yn Dathlu 2020 gan gyhoeddi newyddion cyffrous gyda chi.

Rydym wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Hyrwyddwyr Amrywioldeb Womenspire Chwarae Teg.

Mae pob mudiad sydd yn y rownd derfynol wedi mynd ati i gau’r bwlch rhywedd yn y gweithle, wedi cynnal mentrau neu ymgyrchoedd llwyddiannus ar gyfer eu sefydliadau, a gallant ddangos tystiolaeth sy’n profi pam bod amrywioldeb rhywedd o fudd i bob aelod staff, nid dim ond i fenywod.

Mae gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn rhoi cydnabyddiaeth i’r hyn mae menywod wedi’i gyflawni ym mhob agwedd ar fywyd, o gyflawniadau personol i gyfraniadau eithriadol, gan ddwyn sylw at gyraeddiadau anhygoel menywod ledled Cymru, a byddant yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn digwyddiad a gynhelir yn Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd ar 29ain Medi.

 

#UMAberYnDathlu

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576