Hintiau Handi’r Tîm-A - cydbwyso'ch bywyd cymdeithasol a'ch llwyth gwaith

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Weithiau gall cydbwyso'ch bywyd cymdeithasol a'ch llwyth gwaith fod yn anodd, ond rydych chi mewn lwc! Mae gan Aber ei Ap ei hun i'ch helpu chi i gadw trefn ar bethau!

Ar gyfer iOS ac Android, gallwch lawrlwytho ApAber a Bwrdd-du i’ch helpu i gadw’n gyfoes â'r amserlen ar gyfer eich holl ddarlithoedd a'ch aseiniadau.

Ar gyfer Windows gallwch ddefnyddio'r app MyDay yn lle ApAber, (yn anffodus nid yw app Bwrdd-du yn cael ei gynnal gan Windows mwyach).

Mae'n hawdd gwirio'ch amserlen waith neu weld pa aseiniadau sydd gennych i ddod. Gyda'ch cwrs wedi'i drefnu'n daclus i chi, bydd ffitio eich bywyd cymdeithasol o’i amgylch yn hawdd. Cofiwch gadw prynhawniau Mercher yn rhydd a boreau Iau yn ysgafn! Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau cymdeithasol y clybiau a chymdeithasau’n cael eu cynnal ar nos Fercher.

Ymhlith yr awgrymiadau eraill mae:

  • Calendr - cyn gynted ag y cewch ddyddiadau aseiniadau, rhowch nhw yn eich calendr 
  • Cynllunio - mae’n bwysig neilltuo amser cyfartal ar gyfer pob modiwl 
  • Blaenoriaethwch aseiniadau sydd angen eu cwblhau’n gyntaf  
  • Gwnewch ychydig o waith yn aml, yn hytrach na dal ati i weithio’n hwyr y noson cyn y dyddiad cyflwyno  
  • Gwnewch yn siwr eich bod chi'n rhoi amser rhydd i'ch hun ymlacio  

Os bydd y gwaith yn mynd y drech na chi, neu os ydych chi'n cael trafferth cydbwyso'r cyfan, gwnewch yn siwr eich bod chi'n siarad â rhywun. Mae pawb yn barod i helpu, a gallech chi siarad ag aelod o staff yn eich adran, mynd i weld cynghorydd yn yr UM neu adran gymorth i fyfyrwyr y Brifysgol.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576