Cyllid i UMAber ar gyfer Gwersyll Ysbrydoli Arweinwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae’n braf gen i gyhoeddi bod UMAber, gyda chefnogaeth Cronfa Aber, yn gallu datgelu ein Gwersyll Ysbrydoli Arweinwyr cyntaf rhwng 15 – 17 Chwefror 2019.

 

Dyma gwrs preswyl RHAD AC AM DDIM a fydd yn agored i holl wirfoddolwyr Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr academaidd, aelodau o bwyllgorau clybiau a chymdeithasau, mentoriaid cyfoedion/adrannau, swyddogion gwirfoddol a myfyrwyr sy’n gwirfoddoli ar gyfer prosiectau dan arweiniad undeb fel y Tîm-A.

 

Bydd mynychu'r gwersyll yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu eu dulliau arwain a dysgu, sgiliau newydd a sgiliau presennol yn barod pan fyddan nhw’n gadael, yn ogystal â deall sut mae modd defnyddio hyn i gyd i greu mwy o effaith ar y campws.

 

Ond yn hollbwysig, bydd cyfle i fwynhau a chwrdd â phobl eraill drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu tîm a gweithgareddau yn yr awyr agored. Bydd yn arbennig o fanteisiol i'r rheiny sydd â diddordeb cyfranogi’n fwy yn yr Undeb, yn unrhyw un o'r rolau uchod neu drwy sefyll yn ein hetholiadau.

 

Bydd y gwersyll yn para am ddwy noson a bydd phrydau bwyd, trafnidiaeth a llety yn rhad ac am ddim. Bydd pawb sy'n mynychu’n cael tystysgrif bresenoldeb a bydd modd cofnodi eu horiau ar gyfer Gwobr Aber.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu, bydd modd gwneud cais o ddiwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr.

 

Louisa Fletcher

Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.