Crynodeb o Wythnos Arian Myfyrwyr UMAber

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yr wythnos diwethaf, trefnwyd Wythnos Arian UMAber, oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau er mwyn helpu myfyrwyr i feddwl am bwysigrwydd cyllidebu.

Fel rhan o hyn, aethom ati i greu Coeden Arian Myfyrwyr; gofynnwyd am eich hintiau handi ar gyfer arbed arian, ac mae ambell un o’r rhai mwyaf poblogaidd i’w gweld isod:

  • Cynlluniwch eich prydau bwyd; ewch ati i goginio fel grwp neu ceisiwch gynhyrchu llwyth o fwyd ar y tro, ac yna ei rewi am yr wythnos.
  • Cofiwch bwer disgownt myfyrwyr; gall pethau fel Cerdyn Teithio Mid Wales Travel arbed arian i chi.
  • Lluniwch gyllideb a chadwch ati; tynnwch arian parod allan o'ch cyfrif pan fo angen bob amser, a chadwch rywfaint o'r neilltu ar gyfer pethau annisgwyl.
  • Gwnewch ddiodydd poeth yn y bore cyn gadael y ty, yn hytrach na’u prynu yn ystod y dydd.
  • Rhowch gynnig ar gadw’n sobr ambell noson, neu ystyriwch yfed cyn i chi fynd allan.
  • Gwiriwch gyfraddau cyfnewid arian yn rheolaidd os ydych chi'n Fyfyriwr Rhyngwladol i sicrhau eich bod yn cael y gyfradd orau sydd ar gael.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576