Canlyniadau Is-Etholiadau’r Gwanwyn 2022

Mae'n bleser gennym ni gyhoeddi canlyniadau Etholiadau’r!

CYNRYCHIOLWYR ACADEMAIDDETHOLIADAURwelsh
Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

 

Mae'n bleser gennym ni gyhoeddi canlyniadau Etholiadau’r.

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! Bydd swyddi lle etholwyd Ail-Agor Enwebiadau yn cael eu rhannu o fewn yr Adran berthnasol.

Mae dadansoddiad llawn o’r bleidlais ar gael drwy anfon e-bost at undeb.etholiadau@aber.ac.uk

 

Is-Etholiadau’r Hydref

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 22-23 fyddwn yn cynnal Is-Etholiadau’r Hydref. Bydd yn gyfle i chi sefyll am weddill rolau’r Cynrychiolwyr Academaidd a Swyddogion Gwirfoddol. Bydd ein holl rolau Cynrychiolwyr Academaidd Ôl-raddedig i’w cae;, yn ogystal â rolau blwyddyn sylfaen a blwyddyn gyntaf.

Cadwch lygad allan ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar ein tudalen etholiadau i gael mwy o wybodaeth yn y flwyddyn academaidd newydd!


Canlyniadau
Gweler yma i gael canlyniadau pwyllgorau’r clybiau a chymdeithasau

 

Mynd yn syth i ran benodol...


Ysgol Fusnes Aberystwyth | Aberystwyth Business School

Cynrychiolydd Busnes a Rheolaeth Blwyddyn 2
Year 2 Business and Management Representative

1. Caleb Green
2. Ailagored Enwebiadau

Cynrychiolydd Cyfrifeg Blwyddyn 3
Year 3 Accounting Representative
1. Bridget Stroh
Cynrychiolydd Economeg Blwyddyn 3
Year 3 Economics Representative
1. Andrew Slaven

 


Adran Cyfrifiadureg | Department of Computer Science

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant Cyfrifiadureg
Comp Sci Year in Industry Representative

1. Cerys Lewis
Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2
Year 2 Comp Sci Representative

1. Jaden Clive Pinto
2. Michael Stamp
3. Gwag
4. Gwag
5. Gwag

Cynrychiolydd BIT Blwyddyn 3
Year 3 BIT Representative
1. Lewis Jones
Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 3
Year 3 Comp Sci Representative
1. Joseph Metcalfe
2. Ailagored Enwebiadau
3. Gwag
4. Gwag
5. Gwag

 


Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol | Department of English and Creative Writing

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3
Year 3 English Literature Representative
1. Anna Simpkins
Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg ar Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 2
Year 3 English Literature and Creative Writing Representative
1. Jess Evans
Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 3 (SYC)
Year 3 Joint Honours Representative (ECW)
1. Caitlin Foley

 


Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear | Department of Geography and Earth Sciences

Cynrychiolydd Gwyddorau Amgylcheddol y Byd Blwyddyn 3
Year 3 Environmental Earth Science Representative
1. Hayden Eldridge

 


Adran Hanes a Hanes Cymru | Department of History and Welsh History

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 3 Hanes & Hanes Cymru
History and Welsh History Year 3 Welsh Medium Representative
1. Ailagored Enwebiadau
Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 3
Year 3 History Representative
1. Chelsea Scott
2. Tristan Wood

 


Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol | Department of International Politics

Cynrychiolydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol Blwyddyn 2
Year 2 International Politics Representative
1. Ben Smith
2. Gwag

 


Adran Y Gyfraith a Throseddeg | Department of Law and Criminology

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 2
Year 2 LLB Representative
1. Innseon Cha
2. Gwag
Cynrychiolydd Troseddeg Blwyddyn 3
Year 3 Criminology Representative
1. Beata Ganigovska
2. Gwag
Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3
Year 3 LLB Representative
1. Catherine Jones
2. Jordan Roberts

 


Adran Mathemateg | Department of Mathematics

Cynrychiolydd Mathemateg Blwyddyn 2
Year 2 Maths Representative
1. Erin Lawrence
2. Vacant
Cynrychiolydd Mathemateg Blwyddyn 3
Year 3 Maths Representative
1. Hannah Louise Cooper
2. Trys Hooper
Cynrychiolydd Mathemateg Blwyddyn 4
Year 4 Maths Representative
1. Kaitlin Ashton

 


Adran Ffiseg | Department of Physics

Cynrychiolydd Ffiseg Blwyddyn 2
Year 2 Physics Representative
1. Kate Thomas
2. Marcus Hall
3. Terry Hand
Cynrychiolydd Ffiseg Blwyddyn 3
Year 3 Physics Representative
1. Harry Marsh
2. Zoe Hayne
3. Gwag
Cynrychiolydd Ffiseg Blwyddyn 4
Year 4 Physics Representative
1. Toluwalase Agoro

 


Adran Seicoleg | Department of Psychology

Cynrychiolydd Seicoleg a Chynghori Blwyddyn 3
Year 3 Psychology and Counselling Representative
1. Luzie Volckers

 


Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm Theledu | Department of Theatre, Film and Television

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 3
Year 3 Film and Television Studies Representative
1. Lucy Thomas
Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 3
Year 3 Media and Communication Studies Representative
1. Owain Roberts

 


IBERS

Cynrychiolydd Bioleg Blwyddyn 2
Year 2 Biology Representative
1. Millie Warren
2. Harriet Goodchild
Cynrychiolydd Gwyddor Filfeddygol Blwyddyn 2
Year 2 Veterinary Science Representative
1. Steph Robinson
Cynrychiolydd Bioleg Blwyddyn 3
Year 3 Biology Representative
1. Kitty McCann
2. Gwag

 


Ysgol Celf | School of Art

Cynrychiolydd Hanes Celf Blwydden 2
Year 2 Art History Representative
1. Jasmine Banning
Cynrychiolydd Hanes Celf Blwydden 3
Year 3 Art History Representative
1. Eva Liss
Cynrychiolydd Celfydydd Gain Blwyddyn 3
Year 3 Fine Art Representative
1. Nina Modelski

 


Ysgol Addysg | School of Education

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 2
Year 2 Childhood Studies Representative
1. Jessica Terry
2. Gwag
Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 2
Year 2 Education Representative
1. Andrew Hayden Clancy
Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 3
Year 3 Childhood Studies Representative
1. Liberty Firmstone
2. Gwag

 

Comments

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576