Byddwch yn Gyfaill Ariannol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

A allech chi ein helpu i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau cynghori a mynd ati i annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyllidebu a llythrennedd ariannol? Os felly, ystyriwch wneud cais i fod yn Gyfaill Ariannol.

Prosiect gwirfoddoli newydd yw Cyfeillion Ariannol; drwy weithio gydag Undeb y Myfyrwyr a Chymorth i Fyfyrwyr, cewch eich hyfforddi a'ch cynorthwyo i greu gwybodaeth newydd, rhannu adnoddau sy’n bodoli eisoes a hyrwyddo gwybodaeth a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i reoli eu harian. Bydd eich profiadau eich hun fel myfyriwr yn hanfodol i hysbysu myfyrwyr a dod o hyd i ffyrdd newydd a chreadigol ar gyfer ymgysylltu â phobl eraill.

Mae'r rôl hon yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheiny sy'n awyddus i ddatblygu'r sgiliau sydd ganddynt megis llythrennedd, creu syniadau, cynllunio digwyddiadau, siarad ag eraill neu gymryd rhan mewn cyfarfodydd, yn ogystal â'r rheiny sydd am gael gwell dealltwriaeth o systemau cymorth y brifysgol. Yn ogystal â chael tystysgrif ar ddiwedd y flwyddyn, rydym yn gweithio i sicrhau bod y rôl yn cael ei chydnabod ar eich tystysgrif HEAR ar ôl ei chwblhau eich cwrs.

Dywedodd Molly Longden, Swyddog Llesiant:

"Mae bod yn Fentor Ariannol yn gyfle anhygoel i wella eich sgiliau a chael y boddhad a ddaw wrth gynnig cymorth i eraill. Fe gewch gyfle i ddatblygu'ch CV gyda phrofiadau go iawn o gynllunio digwyddiadau a gweithgareddau, cynnig syniadau, a gweithio gydag eraill i rannu gwybodaeth a all fod yn gymhleth mewn modd syml a hawdd ei ddeall. Byddwch hefyd yn cefnogi ein cenhadaeth graidd o helpu myfyrwyr Aber i garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth."

Mae ceisiadau ar agor nawr! Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn hyfforddiant a chwrdd yn rheolaidd fel tîm o wirfoddolwyr. Yn naturiol, mae rhywfaint o hyblygrwydd o ran presenoldeb ond rydym yn awyddus i'r prosiect fod dan arweiniad y rheiny sy’n cyfranogi, ond hefyd gyda chefnogaeth gan y Swyddog Llesiant a Staff yr Undeb.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/timaber/gwirfoddoli/myfyrwyrprosiectau/cyfeillioncyllid/

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.