Sbotolau ar Amie Hammond - Cydlynydd Derbynfa a Chyllid

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

DEWCH I GWRDD Â THÎM YR UM

Dros yr Haf, mae'n bryd i ni fel Undeb Myfyrwyr edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd newydd fod, paratoi i groesawu myfyrwyr newydd a chyfredol i Aber ym mis Medi a rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer 2020-2021.

Mae misoedd yr haf hefyd yn amser i groesawu a hyfforddi timau swyddogion newydd yn barod ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn cynorthwyo'r tîm swyddogion mae teulu o staff UM sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni i sicrhau bod myfyrwyr Aberystwyth yn cael cyfle i garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth.

Rydym yn bwriadu manteisio ar y cyfle dros yr ychydig fisoedd nesaf i gyflwyno teulu UMAber - sydd i gyd yma i chi os ydych chi angen cymorth, cyngor neu sgwrs.


Sbotolau ar Amie Hammond - Cydlynydd Derbynfa a Chyllid

 

Ble mae dy gartref?

Tywyn

 

Dyma dy bryd bwyd olaf ar y ddaear... beth sydd ar y fwydlen?

Burritos, Tacos a Dim sum, gyda mojito digywilydd!

 

Y tu allan i'r gwaith, beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser hamdden neu hobïau?

Gofalu am fy ngwenyn, darllen a phaentio.

 

Beth wyt ti’n ei garu am weithio yn Aberystwyth?

Mae'n dref fawr gyda chymuned wych a golygfeydd hyfryd.

 

Pe bai ti ddim yn dy rôl gyda’r UM... beth fyddet ti’n ei wneud?

Ysgrifennu blogiau am deithio

 

Pa ran / rhannau o dy swydd wyt ti’n eu mwynhau fwyaf?

Mae pob diwrnod yn wahanol, Rhyngweithio â Myfyrwyr a helpu eraill

 

Mae UMAber… yn Rhyfeddol

Nid yw UMAber… yn Farnllyd

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576