5 Rheswm dros fod yn Gynrychiolydd Academaidd

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio
cynrychiolwyr academaidd yn cerdded tuag at undeb y myfyrwyr Cynrychiolwyr Academaidd yn cerdded tuag at Undeb y Myfyrwyr

CHI FYDD LLAIS MYFYRWYR

Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn eich caniatáu chi i arwain y gwaith casglu adborth myfyrwyr (boed yn gadarnhaol neu’n negyddol) a lleisio hwn i staff eich adran ac Undeb y Myfyrwyr. Gan eich bod chi’n rhannu profiad eich cyd-fyfyrwyr, rydych chi’n deall y pethau sy’n bwysig ac yn gwybod yn union yr hyn mae myfyrwyr am ei gael.

 

GALLWCH GREU NEWID

make that change

Wrth leisio adborth myfyrwyr a gweithio gyda staff i ddod i hyd i ddatrysiadau, gallwch helpu i newid a gwella addysg eich cyfoedion a myfyrwyr y dyfodol. Gall y newid fod yn fawr neu’n fach ond os ydy’r newid hwnnw er gwell ac os mai hwn yw’r newid mae myfyrwyr am ei weld, rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth!

 

CEWCH GWRDD Â PHOBL

Holl ddiben y rôl yw siarad â myfyrwyr a chynrychiolwyr academaidd eraill, felly mae’n siwr byddwch chi’n cwrdd â phobl newydd ac yn creu ffrindiau newydd! Hefyd, trwy hyfforddiant a chyfarfodydd, byddwch chi’n datblygu perthnasoedd gyda staff academaidd a staff Undeb y Myfyrwyr.

 

BYDDWCH YN FWY CYFLOGEDIG

Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, er enghraifft sgiliau trefnu, rheoli amser, cyfathrebu, arwain a negodi, o blith rhai! Yn ogystal â hynny, mae cyflogwyr yn chwilio drwy’r amser am bobl sydd wedi ymroi eu hamser i ddatblygu eu hunain ac ymgymryd â rolau ychwanegol.

 

GWOBRAU A CHYDNABYDDIAETH

Ar gyfartaledd, mae Cynrychiolwyr Academaidd yn treulio rhwng 1 a 2 awr yr wythnos yn cyflawni eu rôl. I gydnabod ymrwymiad ac ymdrechion Cynrychiolwyr Academaidd, mae’r rôl yn cael ei chofnodi ar eich Tystysgrif HEAR. Hefyd, gallwch weithio tuag at dystysgrif wirfoddoli UM Aber a gallwch gael eich enwebu am Gynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn!

Mae sefyll ar agor hyd at 19eg Hydref!

Dysgwch mwy

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.