Mis Hanes Pobl Anabl

Rydym wrthi’n cynllunio dathliadau ar gyfer Mis Hanes Pobl Anabl, rhwng 18fed Tachwedd a 20fed Rhagfyr eleni. Os ydych chi'n hunan-ddiffinio fel myfyriwr anabl ac yr hoffech chi gymryd rhan neu ddarganfod mwy, e-bostiwch Zoya, eich Swyddog Myfyrwyr Anabl sudisabled@aber.ac.uk neu Alice, ein Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth alr80@aber.ac.uk.

I ddechrau'r mis, mae ein Swyddog Myfyrwyr Anabl, Zoya, wedi ysgrifennu blog am ei phrofiadau o fod yn berson ifanc ag anabledd yn y Brifysgol yma.

UK Disability History Month – 18 November – 20 December

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576