Mis Hanes Pobl Dduon: 365

Mae Cyngor Hil Cymru (CHC) wedi derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg eu Prosiect BHM:365 sy'n ymestyn dathliadau a gwersi Mis Hanes Pobl Dduon trwy gydol y flwyddyn, wrth gynnig sgiliau a rhaglenni datblygu celfyddydau i gyfranogwyr. Mae cyfran o'r cyllid hwn wedi'i ddyrannu i Geredigion, sydd wedi'i leoli yn Aberystwyth, i ariannu cyfres o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar siaradwyr Du, paneli, adloniant ac arlwyo, gan ddechrau gyda lansiad ddydd Iau hwn 10/10.

 Mae ein Swyddog Myfyrwyr CALlE eleni, Anil Campbell, yn awyddus i gynnwys myfyrwyr o bob cefndir yn y prosiect:

 “Y tro cyntaf i mi gael fy ngham-drin yn hiliol oedd yn Aberystwyth tuag at ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf. Roedd y casineb yn arddangosiad go iawn o anwybodaeth a'r unig ffordd y gallwn symud ymlaen yw addysgu. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn hanfodol; i ddathlu hanes, annog cefnogaeth ac addysgu'r anwybodus. Dywedodd Maya Angelou unwaith. “Mewn amrywiaeth mae harddwch ac mae cryfder” Bydd ein digwyddiadau yn cofleidio diwylliant cyfoethog corff myfyrwyr y brifysgol a'r gymuned ehangach yn rheolaidd mewn ffordd gynhwysol. Gadewch i ni gofleidio ein harddwch a'n cryfder!” 

 

O ble rydyn ni wedi dod

 

Ym mis Ebrill 2018, cyfarfu Swyddog CALle UMAber yn ei swydd Ammaara Nalban ag IG Yr Athro Elizabeth Treasure ac arweinydd Rhwydwaith Staff CALlE, Dr Rattan Yadav i drafod:

 

 • Y gymuned CALle yn Aberystwyth a'r materion sy'n eu hwynebu • Mentora Gwrthdroi CALlE
 • Hyfforddiant Hiliol
 • Arolwg staff ynghylch tegwch yn PA
 • Dadwaddoli'r Cwricwlwm trwy'r prosesau adolygu presennol
 • Y bwlch cyrhaeddiad myfyrwyr duon yn PA

 

Ym mis Hydref 2018, gyda diolch i nawdd gan yr CronfaAber, wnaeth UMAber a CHC cynnal Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon yn cynnwys cymysgedd o siaradwyr, diddanwyr ac offrymau bwyd. Denodd y digwyddiad oddeutu 80 o bobl o bob rhan o Geredigion, ac roedd adolygiadau yn wych.

 

Ynglyn â Chyngor Hil Cymru a'r Prosiect BHM:365

 

Mae partneriaeth CHC eleni wedi tyfu i gynnwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ac ar hyn o bryd mae'r UM yn ceisio ar gyfer cyllid ychwanegol i gefnogi'r gyfres lawn o weithgareddau o dan y prosiect BHM:365, gan ddechrau gyda digwyddiad lansio ar 10/10.

 

Sefydlwyd Cyngor Hil Cymru (CHC) yn 2010 fel corff ymbarél gyda'r genhadaeth i ddod â sefydliadau allweddol yng Nghymru i gydweithredu ar hyrwyddo integreiddio, cyfiawnder a chydraddoldeb hiliol mewn sefydliadau a chymdeithas.

 

Bellach yn ei 12fed Pen-blwydd, mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn cynnal dathliadau ledled y wlad ym mis Hydref 2019 tra bod BHM:365 yn darparu cyfres o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i’n cymunedau a’n sefydliadau; i ddatblygu rhaglen amrywiol o ymarfer Celfyddydau a Chreadigol yng Nghymru, i adeiladu partneriaethau parhaus i gynyddu ymgysylltiad, addysgu sgiliau a datblygu amrywiaeth mewn ymarfer Artistig.

 

Thema 2019 yw ‘Movers Shakers And Legacy Makers’, sy’n dathlu pobl hanesyddol a presennol sy’n gwneud newid deinamig ar gyfer dyfodol gwell.

 

Y nod yn y pen draw yw gweld gweithgareddau ystyrlon yn digwydd trwy gydol y flwyddyn, 365 diwrnod o’r flwyddyn.

 

 

Diwrnod Lansio!

Hydref 10fed

Am ddim ac yn Agored i bawb

1pm - 5pm: Croeso i Fis Hanes Pobl Dduon!

 Wedi'i gynllunio i ganiatáu i unrhyw un fynd a dod, ymwelwch â'n ffair fach gyda gwybodaeth am Gyngor Hil Cymru a'u prosiectau Cymreig, Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn ogystal â gweithgareddau dan arweiniad myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.

 6 PM - 7.30PM: Lansiad BHM:365

 • Croeso - Uzo Iwobi OBE, Hanes Pobl Dduon yng Nghymru
 • Unawd - N Famady Kouyate
 • Siaradwyr - Paolo Piana (Arweinydd CHC Sir Gaerfyrddin) ac Anil Campbell (Swyddog Myfyrwyr CALlE)
 • Unawd - Eady Crawford
 • Llefarydd - Cynrychiolydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed Powys
 • Set Derfynol - Triawd Calypso

Llenwch y ffurflen isod i'w dderbyn diweddariadau ar gyfer y prosiect.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576