Parthau

Beth yw Parth?

Mae Parthau'n gyfle i fyfyrwyr ddod ynghyd i drafod ac ystyried materion, gweithio ar y cyd i ganfod datrysiadau i'w cymryd y tu hwnt i'r cyfarfodydd, clywed gan siaradwyr perthnasol a chael gwybod yr hyn mae'r swyddog llawn amser wedi bod yn ei wneud.

Mae pedwar parth ac mae pob un yn ymdrin â holl agweddau craidd profiad myfyrwyr, a chaiff pob un ei gynrychioli gan swyddog llawn amser. Y parthau yw:

  • Parth Academaidd – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â'r profiad academaidd yn ogystal ag ystyried gweithgareddau a pherfformiad y system gynrychiolaeth academaidd.
  • Parth Llesiant – sy'n trafod y materion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr wrth sicrhau bod amrywiaeth corff y myfyrwyr yn cael ei dathlu a'i chefnogi.
  • Parth Diwylliant Cymreig – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, gan sicrhau bod eu hiaith a'u diwylliant yn cael eu dathlu a'u cefnogi.
  • Chwaraeon a Chymdeithasau – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â datblygiad chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chodi a rhoddi (RAG).

Sut mae modd i mi godi testun i'w drafod?

Cyfarfodydd anffurfiol yw'r Parthau; er bod gan bob un aelodaeth benodol, maen nhw'n agored i bob myfyriwr sydd â buddiannau a gellid gwahodd siaradwyr eraill fel bydd angen. Yn gyffredinol, ni fydd angen pleidleisiau ffurfiol ac mae eu natur anffurfiol yn golygu na fydd cworwm gan fod modd i bob parth benderfynu'r hyn sy'n addas.

Er bod modd i'r Parthau lywio, mae'n bwysig cofio nad oes modd iddyn nhw ddyfarnu yn erbyn Cyngor yr Undeb, sef y corff priodol ar gyfer yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

I gyflwyno cwestiwn at Barth neu os hoffech chi godi testun i'w drafod mewn cyfarfod, cliciwch ar y botwm isod:

Cysylltu â Parth