Parthau

Beth yw Parth?

Mae Parthau'n gyfle i fyfyrwyr ddod ynghyd i drafod ac ystyried materion, gweithio ar y cyd i ganfod datrysiadau i'w cymryd y tu hwnt i'r cyfarfodydd, clywed gan siaradwyr perthnasol a chael gwybod yr hyn mae'r swyddog llawn amser wedi bod yn ei wneud.

Mae pedwar parth ac mae pob un yn ymdrin â holl agweddau craidd profiad myfyrwyr, a chaiff pob un ei gynrychioli gan swyddog llawn amser. Y parthau yw:

  • Parth Academaidd – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â'r profiad academaidd yn ogystal ag ystyried gweithgareddau a pherfformiad y system gynrychiolaeth academaidd.
  • Parth Llesiant – sy'n trafod y materion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr wrth sicrhau bod amrywiaeth corff y myfyrwyr yn cael ei dathlu a'i chefnogi.
  • Parth Diwylliant Cymreig – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, gan sicrhau bod eu hiaith a'u diwylliant yn cael eu dathlu a'u cefnogi.
  • Chwaraeon a Chymdeithasau – sy'n trafod materion sy'n ymwneud â datblygiad chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chodi a rhoddi (RAG).

 

Diwylliant Cymreig Academaidd Llesiant Chwareaon a Chymdeithasau
9fed Hydref 2017 10fed Hydref 2017 11fed Hydref 2017 12fed Hydref 2017
13eg Tachwedd 2017 14eg Tachwedd 2017 15fed Tachwedd 2017 16eg Tachwedd 2017
5ed Chwefror 2018 6ed Chwefror 2019 7fed Chwefror 2020 8fed Chwefror 2021
19eg Mawrth 2018 20fed Mawrth 2018 21ain Mawrth 2018 22ain Mawrth 2018

Sut mae modd i mi godi testun i'w drafod?

Cyfarfodydd anffurfiol yw'r Parthau; er bod gan bob un aelodaeth benodol, maen nhw'n agored i bob myfyriwr sydd â buddiannau a gellid gwahodd siaradwyr eraill fel bydd angen. Yn gyffredinol, ni fydd angen pleidleisiau ffurfiol ac mae eu natur anffurfiol yn golygu na fydd cworwm gan fod modd i bob parth benderfynu'r hyn sy'n addas.

Er bod modd i'r Parthau lywio, mae'n bwysig cofio nad oes modd iddyn nhw ddyfarnu yn erbyn Cyngor yr Undeb, sef y corff priodol ar gyfer yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

I gyflwyno cwestiwn at Barth neu os hoffech chi godi testun i'w drafod mewn cyfarfod, llenwch y ffurflen isod.


Rydym yn gweithio ar ddiweddaru ein ffurflenni ar-lein i sicrhau'r profiad gorau i'n defnyddwyr.

Mae hi'n dal posib cyflwyno testun i ni dros y cyfnod hwn. Anfonwch unrhyw wybodaeth yn ymwneud â'ch testun i Gydlynydd Llais y Myfyrwyr, Chris neu gysylltu ag un o'n swyddogion.