Hyb Etholiadau

Bwriad yr Hafan Etholiadau yw rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi i sefyll etholiad. Caiff ei diweddaru'n rheolaidd ac yno cewch ddarllen eich proffil, gwneud cwyn a chewch ffeithlenni a thempledi i'ch helpu chi i gynllunio eich ymgyrch a threfnu tîm eich ymgyrch.


Cwynion yn yr Etholiadau

Ffurflen gwyno ynglyn ag etholiadau UMAber


Y pethau sylfaenol…

Bwriad y rhain yw darparu popeth sydd ei angen arnoch i sefyll yr etholiadau, beth bynnag fo'r rôl rydych chi'n gwneud cais amdani. Bydd yr adnoddau hyn ar gael i'r holl ymgeiswyr ac maen nhw'n cynnwys canllawiau i'r broses etholiadol a'r rheolau.

Canllawiau ar gyfer Ymgeiswyr

Rheolau'r Ymgeiswyr

Cyflwyniad Rhagwybodaeth i'r Ymgeiswyr

Cyflwyniad Rhagwybodaeth i'r Ymgeiswyr (Cynrychiolwyr Academaidd)

Ffurflen Dreuliau Ymgeisydd


I'r rheiny sydd am gael ychydig mwy…

I'r rheiny sydd am gael ychydig mwy o gymorth wrth gynllunio'u hymgyrch. Ymhlith yr adnoddau hyn mae templedi, canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol i roi cymorth i bob ymgeisydd yn ystod y broses etholiadol.

Canllawiau i Ymgyrchu

Templed Cynllunio Ymgyrch

Templed Trefnu Tîm Ymgyrchu


Adnoddau Staff...

Canllawiau Etholiad Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Staff

Posteri 1


Proffil Ymgeisydd...