Events in Mawrth

Forthcoming Events

Llun 1st Mawrth

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Maw 2nd Mawrth

Academic Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Mer 3rd Mawrth

Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Iau 4th Mawrth

Parth Llesiant
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Llun 8th Mawrth

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th Mawrth 10am - 12th Mawrth 3pm
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
Spring Officer Elections – Voting
8th Mawrth 10am - 12th Mawrth 3pm
Online
Vote in the Officer Elections!

Gwen 12th Mawrth

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
7pm - 8pm
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
Spring Officer Elections – Results
7pm - 8pm
To Be Confirmed
Results of the Officer Elections

Llun 15th Mawrth

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Opens
hanner dydd - 12:01pm
Via AberSU Website
Consider standing in our Spring By-Elections.

Llun 29th Mawrth

Amendments Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576