Events in Chwefror

Forthcoming Events

Llun 1st Chwefror

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Ôl-raddedig
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Postgraduate Students Meet & Greet
6pm - 8pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Maw 2nd Chwefror

Academic Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Mer 3rd Chwefror

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
International Students Meet & Greet
6pm - 8pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Iau 4th Chwefror

Parth Llesiant
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Gwen 5th Chwefror

Aber Challenge
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Sad 6th Chwefror

Aber Challenge
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Sul 7th Chwefror

Aber Challenge
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
5th Chwefror hanner nos - 7th Chwefror hanner nos
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Llun 8th Chwefror

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Gwen 12th Chwefror

Women's Superteams
12th Chwefror 3pm - 14th Chwefror hanner nos
Aberystwyth University Sports Centre & Campus
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Llun 15th Chwefror

Amendments Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Gwen 19th Chwefror

Men's Superteams
19th Chwefror 3pm - 21st Chwefror 11pm
Aberystwyth University Sports Centre & Campus
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Llun 22nd Chwefror

Senedd
6pm - 8pm
To Be Confirmed
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Chwefror
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Maw 23rd Chwefror

Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Cyfnod Sefyll yn Cau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Etholiadau’r Swyddogion.
Spring Officer Elections – Standing Closes
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Deadline to stand in our Officer Elections.
Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 8pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am rolau fel Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol.
Spring Officer Elections – Candidates Briefing
4pm - 8pm
To Be Confirmed
Briefing for Full-time Officer and Volunteer Officer Candidates.
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576