Events in Ionawr

Gwen 1st Ionawr

Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Cyfnod Sefyll yn Agor
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Etholiadau’r Swyddogion.
Spring Officer Elections – Standing Opens
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Consider standing in our Officer Elections.

Llun 25th Ionawr

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Annibynnol
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Hyn
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Ofalwyr
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Rhieni
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Independent Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Mature Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Carers Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Parent Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Maw 26th Ionawr

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr LHDTC+
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
LGBTQ+ Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Mer 27th Ionawr

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwragedd
3pm - 5pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Women Students Meet & Greet
3pm - 5pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Iau 28th Ionawr

BAME Students Meet & Greet
3pm - 5pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr CALlE
3pm - 5pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Gwen 29th Ionawr

Aber Challenge
29th Ionawr hanner nos - 31st Ionawr hanner nos
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
29th Ionawr hanner nos - 31st Ionawr hanner nos
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?
SialensAber
29th Ionawr hanner nos - 31st Ionawr hanner nos
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576