Wythnos RAG

Mae’r wythnosau Codi Arian a’i Roddi (wythnos RAG) yn fenter codi arian a arweinir, am y rhan fwyaf, gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau a grwpiau gwirfoddoli. Mae’n seiliedig ar addewidion UMAber i’ch cefnogi i fod yn iach ac yn hapus ac i fod yn ddylanwad cadarnhaol.


Wythnosau RAG

Pan roddir wythnos gyfan i grwpiau myfyrwyr godi arian. Mae rhai grwpiau yn trefnu un digwyddiad mawr, gyda rhai yn rhedeg rhywbeth bob dydd, a grwpiau eraill yn cydweithio gydag eraill a rhai grwpiau, ar y llaw arall, yn ei gwneud hi’n annibynnol – does dim ffordd gywir neu anghywir o fynd ati i gynnal wythnos RAG, cyhyd â’ch bod yn cael hwyl ac yn codi arian dros achos da!

Mwy i ddod

Diddordebau Arbennig gyda Chlai Meddal
16th Ebrill
UM Picturehouse
CHARIOKE! (Charity+Karaoke)
18th Ebrill
Ein Digwyddiad Codi a Rhoddi’r Swyddogion eleni fydd.. CHARIOKE! (Charity+Karaoke)
Wythnos RAG
22nd-26th Ebrill
short desc?
Sêl Cilo Dillad Vintage
23rd Ebrill
Prif Ystafell UM
Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys.
Y Senedd
29th Ebrill
Picturehouse yr UM
Gofyn i fi: Hyfforddiant
11th Mai
Pantycelyn: Lolfa Fach

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576