Torri’r Iâ Mawr y Glas #HeloAber

Dydd Sadwrn 24ain Medi

21:00-01:00

Gwerthir tocynnau ar gyfer Torri’r Iâ Mawr y Glas yn allanol, yma!

Ceir breichledi ar gyfer Dydd Sadwrn a Chalan Gaeaf, yma!

Nid digwyddiad yn unig mo hyn...Mae’n draddodiad. Rydyn ni’n gwerthu allan ymhell o flaen llaw bob blwyddyn, felly gwnewch yn siwr eich bod yn prynu eich tocyn yn gynnar.

Heriau Breichledi Cymdeithasol a Chystadleuaeth Dorri’r Iâ: Mae pob tocyn yn dod gyda breichled Dorri’r Iâ wrth ei chodi. Bydd rhestr o heriau cymdeithasol ar bob breichled i’w cwblhau ar y noson gyda’ch ffrindiau ty newydd, er mwyn ennill GWOBRAU!

Does dim rhaid i ni ddweud wrthoch chi sut i wneud ffrindiau, ond rydym bendant yn gwybod sut i gymysgu pethau a’u gwneud yn ddiddorol.

Dyma rai o’r pethau fyddwn ni’n taflu arnoch chi eleni:

Ein harwyddair ni yw does dim rhwystrau: (dychmygwch syrcas feddw!)

  • Perfformiadau ar y llwyfan
  • Gwobrau na allwch chi fyw hebddynt
  • Co2, Conffeti, Tân Gwyllt Dan Do a Laseri
  • Diodydd Myfyrwyr Rhad
  • Adloniant Stryd
  • Gorymdeithiau Syrcas trwy’r dorf
  • Heriau Breichledi Cymdeithasol

___________________________________________________

Cynhelir pob digwyddiad y tu allan yn y Babell ar Gwrt y Capel heb law am Pwl/AGOG a fydd yn cael ei gynnal ym Mar yr UM a’r Prif Ystafell

Bydd tocynnau hefyd ar gael wrth y drws

Mwy i ddod

Diwrnod Canlyniadau Lefel A #2
18th-19th Awst
short desc?
Galw-heibio Cyfleoedd
24th Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
31st Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
GWYL ADRODD STRAEON ABERYSTWYTH
2nd-4th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
NOSON YNG NGHWMNI SHANE WILLIAMS
7th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Galw-heibio Cyfleoedd
7th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
14th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576