BINGO LINGO #HeloAber

Gwerthir tocynnau yn allanol, yma!

Dydd Sul 25ain Medi

19:00 - 23:00

Yn fwy rhagweithiol, mentrus a hwyliog nag unrhyw gêm bingo a welwyd erioed, mae Bingo Lingo yn ailddiffinio’r gêm draddodiadol o Bingo, gan ei throi’n noson unigryw, llawn hwyl swnllyd a gwallgofrwydd di-baid sy’n cynnwys pawb, gyda gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth!

Rydyn ni wedi cymryd Bingo a’i droi’n brofiad rhyngweithiol sy’n plesio pawb. Fformwla brofedig a llwyddiannus iawn sy’n cynnwys y dorf, dan ofal cymeriadau llachar y galwyr Bingo. Rydyn ni wedi creu profiad cwsmer heb ei ail sydd wedi ennill statws cwlt ledled y DU a’r tu hwnt. Gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth!

________________________________

Cynhelir pob digwyddiad y tu allan yn y Babell ar Gwrt y Capel heb law am Pwl/AGOG a fydd yn cael ei gynnal ym Mar yr UM a’r Prif Ystafell

Bydd tocynnau hefyd ar gael wrth y drws

Mwy i ddod

Diwrnod Canlyniadau Lefel A #2
18th-19th Awst
short desc?
Galw-heibio Cyfleoedd
24th Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
31st Awst
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
GWYL ADRODD STRAEON ABERYSTWYTH
2nd-4th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
NOSON YNG NGHWMNI SHANE WILLIAMS
7th Medi
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Galw-heibio Cyfleoedd
7th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Galw-heibio Cyfleoedd
14th Medi
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576