Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol

Hoffech wybod sut i fod yn gefn i rywun sydd angen cefnogaeth, beth bynnag y bo, ar eu telerau eu hunain? Rydym i gyd angen clust garedig i wrando arnom bob hyn a hyn, i drafod rhywbeth a allai fod yn ofidus. Weithiau, y peth gorau yw siarad gyda rhywun nad yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol. Yn bennaf yn ystod yr amser rhyfedd sydd ohoni, mae'n hollbwysig ein bod yn cefnogi ein gilydd. Mae'r Samariaid Aberystwyth yn cynnig sesiwn hyfforddi mewn Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol. Mae'r Samariaid wedi darparu gwasanaeth gwrando i bobl sydd mewn trallod ac anobaith ers dros 60 mlynedd. Mae partneriaethau llwyddiannus â Network Rail, Gwasanaeth y Carchardai a llawer o sefydliadau eraill, wedi arwain at hyfforddi miloedd o bobl ar sut i siarad â phobl mewn trallod, hynny ar sail model profedig. Mae'r sgiliau a gaiff eu dysgu’n rhoi'r hyder i chi gynnig cymorth i rywun, hyd yn oed dieithryn. Gellir eu defnyddio hefyd i wella perthnasoedd yn y gwaith, gyda ffrindiau neu gartref.

  • 03/02/22 
  • 1PM-4PM
  • UMAber Room 4 

Bydd y sesiwn yn dangos i chi sut i:

  1. Darparu lle diogel diduedd ac anfeirniadol, gan helpu'r unigolyn i archwilio'r hyn sy'n digwydd ac, os yw'n briodol, beth yw'r opsiynau.
  2. Eu helpu nhw i ddod o hyd i'w ffordd eu hunain yn hytrach na darparu cyngor neu atebion.
  3. Cyfleu cydymdeimlad, fel eu bod yn teimlo bod rhywun yn deall sut beth yw bod yn eu sefyllfa nhw. I archebu lle yn yr hyfforddiant, cliciwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! Cyfarfod Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89493508974?pwd=RVdIbDJVc1FsZGw4bUpWREcvTldZdz09

Y Samariaid: Symudol: 07811 823775 | E-bost: Ana.laing@samaritans.org | Gwe: http://www.samaritans.org Facebook: www.facebook.com/samaritanscharity | Twitter: www.twitter.com/samaritans

Mwy i ddod

Sefyll yn Agor
1st Ionawr - 22nd Chwefror
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576