Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol

Hoffech wybod sut i fod yn gefn i rywun sydd angen cefnogaeth, beth bynnag y bo, ar eu telerau eu hunain? Rydym i gyd angen clust garedig i wrando arnom bob hyn a hyn, i drafod rhywbeth a allai fod yn ofidus. Weithiau, y peth gorau yw siarad gyda rhywun nad yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol. Yn bennaf yn ystod yr amser rhyfedd sydd ohoni, mae'n hollbwysig ein bod yn cefnogi ein gilydd. Mae'r Samariaid Aberystwyth yn cynnig sesiwn hyfforddi mewn Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol. Mae'r Samariaid wedi darparu gwasanaeth gwrando i bobl sydd mewn trallod ac anobaith ers dros 60 mlynedd. Mae partneriaethau llwyddiannus â Network Rail, Gwasanaeth y Carchardai a llawer o sefydliadau eraill, wedi arwain at hyfforddi miloedd o bobl ar sut i siarad â phobl mewn trallod, hynny ar sail model profedig. Mae'r hyfforddiant, sydd i’w gynnal dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020 am 11am, yn para am 3 awr, a bydd yn gymysgedd hwyliog o sgiliau ymarferol a gwaith grwp. Mae'r sgiliau a gaiff eu dysgu’n rhoi'r hyder i chi gynnig cymorth i rywun, hyd yn oed dieithryn. Gellir eu defnyddio hefyd i wella perthnasoedd yn y gwaith, gyda ffrindiau neu gartref.

Bydd y sesiwn yn dangos i chi sut i:

  1. Darparu lle diogel diduedd ac anfeirniadol, gan helpu'r unigolyn i archwilio'r hyn sy'n digwydd ac, os yw'n briodol, beth yw'r opsiynau.
  2. Eu helpu nhw i ddod o hyd i'w ffordd eu hunain yn hytrach na darparu cyngor neu atebion.
  3. Cyfleu cydymdeimlad, fel eu bod yn teimlo bod rhywun yn deall sut beth yw bod yn eu sefyllfa nhw. I archebu lle yn yr hyfforddiant, cliciwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! Cyfarfod Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89493508974?pwd=RVdIbDJVc1FsZGw4bUpWREcvTldZdz09

Y Samariaid: Symudol: 07811 823775 | E-bost: Ana.laing@samaritans.org | Gwe: http://www.samaritans.org Facebook: www.facebook.com/samaritanscharity | Twitter: www.twitter.com/samaritans

Mwy i ddod

ARA: Niwed sy'n Berthnasol i Gamblo
20th Hydref
short desc?
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
21st Hydref
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.
'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11th Tachwedd
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576