Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi. Byddwn hefyd yn edrych ar ba mor hyderus rydych chi'n credu eich bod chi mewn rhai meysydd o'ch bywyd a lle hoffech chi wella.

Dyma rai cwestiynau i'w gofyn i'ch hun:

  1. Ydych chi'n cymharu'ch hun ag eraill yn gyson?
  2. Ydych chi'n meddwl nad ydych chi'n ddigon da?
  3. Ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol?
  4. Ydych chi'n poeni na fyddwch chi mor llwyddiannus â'ch cyfoedion?

 

Mae hyder yn gysylltiedig â llawer o bethau ac mae'n effeithio ar y camau rydyn ni'n eu cymryd nawr ac yn y dyfodol. Nid ydym yn cael ein geni'n hyderus, rydym yn ei ddatblygu dros amser ac, yn dibynnu ar y sefyllfa, gall ein lefelau hyder newid.

Byddwn hefyd yn edrych yn fanwl ar nodweddion y byddai rhywun yn eu harddangos pe baent yn brin o hyder, yn weddol hyderus neu'n or-hyderus. Mae'n bwysig cydnabod y nodweddion hyn fel y gallwch gael gwell dealltwriaeth o sut i uniaethu â phob math o berson.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn cynnal rhai gweithgareddau byr ac yn edrych ar awgrymiadau defnyddiol fel y gallwch chi fagu eich hyder ar gyfer llwyddiant a rhoi rhai strategaethau ar waith i roi hwb i'ch hun pan fydd ei angen fwyaf. Bydd hefyd yn eich helpu i oresgyn rhwystrau fel y gallwch wireddu'ch potensial a chael mwy allan o fywyd, perthnasoedd a gyrfa, gan y byddwch chi’n teimlo'n fwy grymus a chadarnhaol.

Ymunwch yma:? https://us02web.zoom.us/j/86221904898

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576