Yn Meddwl Amdanoch: CALlE

Mae amrywiaeth myfyrwyr Aberystwyth yn golygu bod amryw heriau’n wynebu ein myfyrwyr bob dydd.

Ein nod yw sicrhau bod pob un o'n haelodau'n cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol, felly rydyn ni'n helpu myfyrwyr i gynnal ymgyrchoedd i frwydro yn erbyn yr heriau hyn, i addysgu eu cyd-fyfyrwyr a'u galluogi i greu newid ar raddfa fwy.

Mae Nate a Connor yn mynd ati i sefydlu sesiynau galw-heibio ar gyfer grwpiau nad ydynt efallai’n cael eu clywed yn y Brifysgol. Bydd y ddwy sesiwn gyntaf ar gyfer myfyrwyr CALlE a myfyrwyr anabl, ar 11eg a’r 12fed Mai, am hanner-dydd.

Ymunwch yma:

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576