UMAber yn Dathlu: Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr

UMAber yn Dathlu: Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr | AberSU Celebrates Staff and Student Awards 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr: Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.
Staff and Student Awards: Supports best practice by highlighting teaching excellence and recognising staff and student contributions to the student experience.

 Rhestr Fer |Shortlist

Ymunwch â ni ar ... | Join us on...

Facebook: https://www.facebook.com/UMaberSU/

Youtube: www.youtube.com/watch?v=X941dtG8xyA 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82700297068

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.
AberSU Celebrates is our chance each year to recognise the hard work and achievements of students and staff across Aberystwyth University. 

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576