Ffair Dai a Llety UMAber

FFAIR DAI A LLETY Dydd Iau, 19 Tachwedd 10:00 – 3:00 @ Undeb Myfyrwyr Aber Os ydych chi'n chwilio am ystafell i fyw ynddi'r flwyddyn nesaf... bydd ein Ffair Dai a Llety'n cynnwys yr holl fudiadau a all eich helpu chi i ddewis y lle cywir i fyw. Bydd yna ddigonedd o asiantau gosod eiddo, yn arddangos eu llety, yn ogystal â stondinau'n cynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych chi; i gyd dan un to! Cynhelir y Ffair ym Mhrif Ystafell Undeb y Myfyrwyr ar 19 Tachwedd, rhwng 10am a 3:00pm. Yn y Ffair Dai a Llety gallwch: • Sgwrsio ag asiantau gosod eiddo sy'n gallu cynnig cannoedd o dai a fflatiau • Sgwrsio â swyddfa Lety'r Brifysgol ynghylch dewisiadau ar y campws • Cymharu neuaddau'r Brifysgol â llety yn y sector preifat • Cael gafael ar gyngor ariannol, cytundebol a chyffredinol am dai a llety • Sgwrsio â staff Canolfan Gynghori'r Undeb a staff Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych chi · A gall fod siawns gennych chi o ennill gwobrau!!

Mwy i ddod

Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language CY
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol
21st Medi
Ar-lein trwy Zoom – https://us02web.zoom.us/j/84124459665
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Prynhawn teisen a llyfr
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae'r gymdeithas Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich gwahodd i eistedd, mwynau teisen, a siarad am eich hoff lyfr!
Sesiwn KPOP Dance Session
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Cymdeithas KPOP yn cynnal sesiwn ddawns KPOP, lle byddant yn dysgu rhywbeth i chi a fydd yn plesio pawb!
Cwis / Quiz - Nature/Conservation
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV) yn cynnal cwis â thema natur/cadwraeth.
Digwyddiad Heledd Davies
21st Medi
www.aberfreshers.co.uk
Welsh female vocalist

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576