Sialens / Challenge - Create a film

Mae'r Gymdeithas Gwneud Ffilmiau'n gosod her i chi: creu ffilm sy'n perthyn i genre benodol. Caiff y genre ei chyhoeddi'n nes at y digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol y Gymdeithas Gwneud Ffilm (@AberFilmmaking). Bydd gennych chi 48 awr i gwblhau eich ffilm. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei rhannu ar gyfer glas-fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol (ni ddylai'r ffilm fod yn hwy na 5 munud) Dyddiadau allweddol: Dechrau - 30ain Medi 4pm Terfyn amser - 2il Hydref 4pm Sut i ymuno Caiff dolen ar gyfer ffurflenni Google eu postio ar y dudalen Facebook (@AberFilmmaking), caiff manylion am y genre a.y.b. eu cyhoeddi yn nes ymlaen, a sut i gyflwyn eich gwaith, Adnoddau cyfranogwyr Dyfais ar gyfer ffilmio, unrhyw beth o gamera i ffôn - cewch chi ddewis. Yna eich dewis chi o feddalwedd golygu - gall fod yn blatfform go iawn, neu ddim ond eich ffôn. Caiff meddalwedd am ddim ei phostio allan.

Mwy i ddod

Digwyddiad Gwi Jones
19th Medi
www.aberfreshers.co.uk
Canwr lleol
Digwyddiad Laszlo Xavia
19th Medi
i'w gadarnhau
Canwr gyfansoddwr lleol
Big Joe ac El Boi
19th Medi
www.aberfreshers.co.uk/
DJs a mwy!
Digwyddiad Dylan Ebenzer
20th Medi
www.aberfreshers.co.uk
TV presenter
Digwyddiad Hollow Log
20th Medi
www.aberfreshers.co.uk
Acoustic blues band
Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language CY
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576