Cwrdd a Chyfarch - Derbyniad Diodydd yr Ôl-raddedigion

Mae sesiynau Cwrdd a Chyfarch ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr. Byddan nhw’n rhoi cyfle i chi sgwrsio â phobl sydd â phrofiadau tebyg i chi a chwrdd â'r bobl sy'n sefyll eich cornel chi. Cewch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i ymgartrefu yn Aberystwyth a man diogel i sgwrsio am eich pryderon ac i ddysgu am yr hyn sydd gan yr undeb ar eich cyfer chi.

Mae croeso i fyfyrwyr o bob blwyddyn ddod i’n sesiynau Cwrdd a Chyfarch, hyd yn oed i fyfyrwyr sy'n dychwelyd, felly dewch draw i gynnig cymorth i lasfyfyrwyr a dysgu rhywbeth newydd.

Bydd ein holl sesiynau Cwrdd a Chyfarch yn cael eu cynnal yn adeilad Undeb y Myfyrwyr a bydd cyfarwyddiadau priodol, felly fydd dim angen i chi boeni am fynd ar goll! Os ydych chi'n fyfyriwr Ôl-raddedig, dewch draw i fwynhau mewn amgylchedd hamddenol.

More Events (Translation needed!)