Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Mae newid yn beth cyson trwy gydol ein bywyd ac mae'r cyflwyniad hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Mae tystiolaeth wyddonol y gall y strategaethau hyn helpu i’ch gwneud yn fwy cynhyrchiol, hapus ac iach o ganlyniad i dwf niwrolegol cadarnhaol.

More Events (Translation needed!)