Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Fel pobl, rydym yn naturiol yn profi amrywiaeth eang o emosiynau. Weithiau gallant gymryd drosodd, gan newid y ffordd yr ydym yn meddwl, teimlo ac ymddwyn. Gall hyn gael effaith negyddol ar ein bywydau, y perthnasau sydd gennym a’r pethau yr hoffem eu gwneud. Bydd y cyflwyniad hwn yn eich galluogi i ddysgu pam mae emosiynau’n ddefnyddiol a sut y gallant fod yn anghynorthwyol, a sgiliau er mwyn rheoli unrhyw emosiynau afreolus.

More Events (Translation needed!)