Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Mae arholiadau’n nodi diwedd eich holl waith caled ond gall straen wneud i chi deimlo ei bod hi’n amhosibl llwyddo. Yn y gweithdy hwn byddwn yn trafod: • Sut i leihau straen arholiadau • Ffyrdd o adolygu

• Strategaethau rheoli straen

• Helpu eich ffrindiau

• Awgrymiadau ar ymdopi yn ystod yr arholiadau go iawn Bydd y gweithdy hwn hefyd yn cynnwys ymarferion ymlacio ymarferol i’ch helpu i beidio â chynhyrfu, i fod yn hyderus ac yn barod i wneud eich gorau.

More Events (Translation needed!)