Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Trwy gyfrwng y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sgiliau therapiwtig gydol oes. Byddwch yn dod yn fwy hyblyg yn seicolegol ac yn gallu rheoli eich bywyd, gan ganiatáu i chi allu gwneud y pethau sy’n bwysig i chi, wrth reoli straen a gofid emosiynol. Mae’n cyflwyno manylion am Therapi Derbyniad ac Ymrwymiad, Therapi Ymwybyddiaeth Ofalgar sydd â chyfoeth o ymchwil i brofi ei effeithiolrwydd.

More Events (Translation needed!)