Cyflwyniad Llesiant - Cyfeillgarwch yn y Brifysgol

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Bydd y cyflwyniad hwn yn eich helpu i greu a chynnal perthnasau iach o bob math yn y brifysgol - hyd yn oed eich perthynas â chi eich hun. Rydym yn defnyddio sleidiau a thrafodaethau i ystyried y canlynol:

• Cynorthwyo myfyriwr arall

• Sut i farnu a yw perthynas yn iach

• Sut i sylweddoli bod cysylltiadau’n rhai afiach

• Cyfathrebu'n effeithiol

• Sut i fod yn fwy pendant

• Datrys gwrthdaro • Cydsynio

More Events (Translation needed!)