Disco Tawel

Cymerwch ystafell lawn o bobl yn partïa, rhowch set o glustffonau heb wifrau i  bob un ohonyn nhw, trefnwch i ddau droellwr gwahanol ddarlledu dwy arddulwahanol iddyn nhw ar ddwy sianel un pwrpas a gwyliwch y sioe swrreal sy’n  datblygu.
    
Llwyth o ddynoliaeth, yn taflu symudiadau, yn tynnu siapiau ac yn gydganu â’r hyn sy’n ymddangos i bawb arall yn ... ddistawrwydd llethol. 
Croeso i’r ffenomenon eithriadol o boblogaidd a elwir yn Headphone Disco

More Events (Translation needed!)