Ffair Llety a Thai

 

Dydd Iau, 21 o Dachwedd
10:00 – 3:30
@ Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

Os ydych chi'n chwilio am ystafell y flwyddyn nesaf...bydd ein Ffair Dai yn cyflwyno’r holl fudiadau fydd yn helpu chi i ddewis y lle iawn i fyw.

Bydd digonedd o asiantau gosod tai yn arddangos y llety sydd ganddynt i'w gynnig, yn ogystal â stondinau'n cynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych; hyn oll o dan un to!

Cynhelir y Ffair ym Mhrif Ystafell Undeb y Myfyrwyr ar 21 Tachwedd rhwng 10am a 3:30pm.

Yn y Ffair Dai cewch:
• Sgwrsio gydag asiantau gosod gyda channoedd o ystafelloedd ar gael
• Sgwrsio gyda Swyddfa Lety’r Brifysgol am opsiynau ar y campws
• Cymharu neuaddau’r Brifysgol a thai preifat
• Cael cyngor ar faterion ariannol, cytundeb a thai a llety cyffredinol
• Sgwrsio gyda Chanolfan Gyngor yr Undeb a Chyngor Ceredigion i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Stondinau:

A1 Property Letting

Aberletting

Advancing Aberystwyth

ALP

Cambria Student Rooms

Condor Properties

GD Lettings

Glide

Homes for Students

MS Properties

Natural Resources Wales

Philip Evans Estates

SeabreezeStudent

Student Support

University Accommodation Office

WhatUni

 

More Events (Translation needed!)