Ffair Dai

 

Dydd Iau, 21 o Dachwedd
10:00 – 3:30
@ Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

Os ydych chi'n chwilio am ystafell y flwyddyn nesaf...bydd ein Ffair Dai yn cyflwyno’r holl fudiadau fydd yn helpu chi i ddewis y lle iawn i fyw.

Bydd digonedd o asiantau gosod tai yn arddangos y llety sydd ganddynt i'w gynnig, yn ogystal â stondinau'n cynnig cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych; hyn oll o dan un to!

Cynhelir y Ffair ym Mhrif Ystafell Undeb y Myfyrwyr ar 21 Tachwedd rhwng 10am a 3:30pm.

Yn y Ffair Dai cewch:
• Sgwrsio gydag asiantau gosod gyda channoedd o ystafelloedd ar gael
• Sgwrsio gyda Swyddfa Lety’r Brifysgol am opsiynau ar y campws
• Cymharu neuaddau’r Brifysgol a thai preifat
• Cael cyngor ar faterion ariannol, cytundeb a thai a llety cyffredinol
• Sgwrsio gyda Chanolfan Gyngor yr Undeb a Chyngor Ceredigion i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

More Events (Translation needed!)