Ffair yr UM

Mae'n debyg mai Ffair yr UM yw digwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Fe’i cynhelir ddydd Llun a dydd Mawrth, 23 a 24 Medi, 9:30 am - 4pm mewn pabell fawr ger Undeb y Myfyrwyr.

 

Pam ddylwn i ddod?

  1. STWFF AM DDIM - talebau, nwyddau am ddim, losin, teisennau, cardiau SIM gyda chredyd o £5 am ddim
  2. 50 o Glybiau Chwaraeon - cewch ddarganfod eich angerdd, ymuno â'r tîm,  a rhoi cynnig ar wahanol gampau cyn i chi ymuno
  3. 70 o Gymdeithasau - gwnewch ffrindiau â phobl mae gennych chi eisoes gymaint yn gyffredin â nhw!

 

DEWCH AR Y DDAU DDIWRNOD

Bydd pob diwrnod yn gymysgedd o WAHANOL fusnesau, clybiau chwaraeon, cymdeithasau a mudiadau lleol.

Ar bob diwrnod, bydd clybiau chwaraeon a chymdeithasau’n cynnal llwyth o weithgareddau hwyl y tu allan; maes tanio, ymladd marchogion, cerdded rhaff lac, ‘airsoft’ - a llawer mwy!

Mae'r awr gyntaf yn awr dawel - nid felly’r gweddill :)

More Events (Translation needed!)