Amdanom Ni

Mae UMAber yma er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau bosibl yn y Brifysgol. Rydym yn cael ein harwain gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, ac rydym yn sefydliad gwbl ar wahân i’r Brifysgol.

Mae’r Undeb ar agor drwy’r flwyddyn ac yn cynnig man astudio ymlaciol a chymdeithasol, a rhywle i ddadflino a chymryd rhan mewn digwyddiadau. Mae gennym ddau far, gan gynnwys coffi Starbucks ffres a bwyd Stone Willy’s, ynghyd â siop myfyrwyr.

Ydych chi eisiau cymryd rhan? Mae gennym dros 100 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, yn amrywio o gynnal trafodaethau, i wirfoddolwyr cadwraeth, o saethu peli paent, i fynydda - gan gynnwys llu o fentrau gwirfoddoli hefyd.

Mae’r  tîm adloniant yn sicrhau bod rhaglen brysur, llawn digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn, ac maent hefyd yn trefu’r Ddawns Fai. Yn ystod yr Wythnos Groesawu, mae llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal er mwyn galluogi chi i ddarganfod popeth sydd ar gael.

Mae’r Undeb hefyd yn rhedeg y Ganolfan Gymorth a Chynrychiolaeth, sy’n darparu cefnogaeth annibynnol a chynrychiolaeth, ar gyfer myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol tra yn y Brifysgol; boed yn fater academaidd, lles neu gyllidol. Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael llwyfan i leisio eu barn, un ai am faterion yn ymwneud  â’u cwrs neu materion ynglyn â’r Brifysgol.

Mae gan yr Undeb rhywbeth i bawb…..cymerwch ran heddiw!


Bruce Wight
Swyddog Datblygu'r Undeb 2017-18