Gwobrau’r Cymdeithasau

Dyma dudalen fanylion meini prawf Gwobrau’r Cymdeithasau.

I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.


Aelod Cymdeithas y Flwyddyn

Cyflwynir y wobr hon i'r unigolyn sydd wedi rhagori yn ei faes ac sydd wedi gwella enw da Aberystwyth. Bydd e neu hi wedi cynrychioli eu cymdeithas ar lefel ranbarthol / genedlaethol neu wedi rhagori o fewn strwythur y brifysgol / undeb.


Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn

Cyflwynir i'r unigolyn sy'n perfformio ar lefel uchel o fewn eu cymdeithas, ond sydd hefyd yn dangos dawn bersonol, hiwmor a brwdfrydedd ym mhob agwedd o'u cymdeithas.


Gweinyddwr Cymdeithas y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer rhywun sydd wedi ymrwymo i redeg a gweinyddu cymdeithas benodol. Dyma'r arwr tawel sy'n eistedd wrth ddesg yn anfon e-byst neu'n casglu arian.


Cymdeithas y Flwyddyn

Cymdeithas y Flwyddyn yw'r wobr mae pawb yn eiddgar i'w hennill o fewn CymAber. Fe'i cyflwynir i'r gymdeithas fwyaf llwyddiannus, ymroddgar a gweithredol yn ystod y flwyddyn academaidd.


Y Gymdeithas sydd wedi Gwella Fwyaf Eleni

Y meini prawf ar gyfer y wobr hon yw gwelliant o ran llwyddiant, ysbryd a threfniant y gymdeithas. Dylent hefyd ddangos ymroddiad i gynnal y cynnydd hwn ar gyfer y blynyddoedd i ddod.


Gwobr y Pencampwyr

Cyflwynir i'r gymdeithas sydd wedi gwneud yn arbennig o dda ar lefel gystadleuol. Dyma'r tîm sydd wedi cynrychioli'r brifysgol yn dda ar lefel genedlaethol gan wella enw da Prifysgol Aberystwyth.


Y Cyfraniad Mwyaf gan Gymdeithas Elusennol

Cyflwynir y wobr hon i gymdeithas elusennol lle mae'r aelodau wedi rhoi cryn lawer o'u hamser at eu hachos gydol y flwyddyn // cymdeithas sydd wedi codi swm sylweddol ar gyfer eu helusen neu achos.


Gwobr y Gymraeg

Y gymdeithas sydd wedi mynd gam ymhellach na gofynion y Polisi Dwyieithrwydd ac sydd wedi cynnwys y Gymraeg ar ddillad swyddogol y gymdeithas. Ynghyd â hynny, mae eu holl ohebiaeth yn ddwyieithog, mae pwyllgor y gymdeithas yn cynnwys Swyddog yr Iaith Gymraeg / Swyddog Cyfieithu ac mae'r gymdeithas yn cynnal y polisi dwyieithog yn eu digwyddiadau.


Cymdeithas Newydd Orau

Cyflwynir i gymdeithas sydd wedi'i sefydlu o'r newydd, neu wedi ail-ddechrau, yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Maent wedi gweithio'n galed i greu effaith ar Gorff y Myfyrwyr a bywyd yr UM.


Cyfraniad Mwyaf gan Gymdeithas nad yw'n Elusennol

Rhoddir y wobr hon i gymdeithas y mae ei aelodau wedi rhoi cryn lawer o'u hamser at achos da gydol y flwyddyn, wedi treulio cryn amser i helpu myfyrwyr neu'r gymuned leol neu wedi codi swm sylweddol ar gyfer elusen.


Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn

Fe'i cyflwynir i Gymdeithas Academaidd sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i'w hadran ac i'r Undeb, y Brifysgol a'r Gymuned Ehangach.


Lliwiau'r Brifysgol: Cymdeithasau (25)

Cyflwynir i fyfyriwr unigol sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol parhaus neu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'w cymdeithas.


Clod Arbennig

Gellir cyflwyno'r wobr hon os yw'r panel yn dewis gwneud hynny mewn cydnabyddiaeth o waith aelod o gymuned y Brifysgol sydd wedi cyfrannu at brofiad myfyrwyr, ond sydd ddim yn gweddu i un o'r categorïau eraill.


I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.