Wythnos Refreshers

Wythnos Refreshers 2022

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Nid ar gyfer myfyrwyr newydd yn unig y mae Ail Wythnos y Glas - mae'n gyfle i siarad â dros 150 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, darganfod mwy am nifer o gyfleoedd gwirfoddoli a'r hyn sydd gan yr UM ac Aberystwyth i'w gynnig i unrhyw fyfyriwr.


Dyma ychydig o'r digwyddiadau / gweithgareddau rydyn ni wedi'u trefnu:

Event Time 1 a 2 Chwefror 2022, 10:00yb - 3:30yp

Event Location Aberystwyth Students' Union Main Room

Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau (gallwch ymuno bob dydd, gan fod gwahanol grwpiau i chi gwrdd â nhw cyfarfod!), Cyfleoedd Gwirfoddoli, ac dewch i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

Rho Gynnig Arni!

31.01.22 - 13.02.22

Nod y digwyddiad yw annog myfyrwyr i gyfranogi yng ngweithgareddau TîmAber ac ymuno â chlybiau a chymdeithasau.

Gan obeithio y byddwch chi’n dod o hyd i rywbeth sydd at eich dant!

 

Cwrdd a Chyfarch

Mae ein sesiynau cwrdd a chyfarch yn ddigwyddiadau cymdeithasol hamddenol ar gyfer myfyrwyr o'r un anian i ddod at eu gilydd yn ystod wythnos y croseo:

31.01.22: LHDTC+; 01.02.22: CALIE & Ôl-Raddedigion;

02.02.22: Y Menywod; 04.02.22: Y Myfyrwyr Rhywngladol

Blogiau dyddiol:

Mae ein swyddogion a'n staff hefyd wedi paratoi blogiau dyddiol ar bopeth sy’n ymwneud ag Aber, i’w rhyddhau ar adran newyddion ein gwefan bob dydd; gan rannu ein profiadau o astudio yn Aber, gweithio yn yr Undeb a byw yn Aberystwyth a'r cyffiniau.

 

 

Raffl Ail Wythnos y Glas:

Sesiwn i ti a dau ffrind yn y Snake Room! Sut i cofestru:

1. Mynd i'r sesiwn Rhowch Gynnig Arni

2. Llenwi'r Trac ac Olrhain

3. Cael hwyl


 

 

 

 

 

 

 

 

Cymryd rhan, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd i wneud ein profiad prifysgol y gorau y gall fod yn 2022.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576