Wythnos Refreshers

Wythnos Refreshers 2024

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Dyma gyfle i chi gwrdd â’n Clybiau Chwaraeon a’n Cymdeithasau anhygoel; ailgydio yn ein cyfleoedd Gwirfoddoli; a gweld rhai busnesau ac elusennau lleol a chenedlaethol.

Nid ar gyfer myfyrwyr newydd yn unig y mae Ail Wythnos y Glas - mae'n gyfle i siarad â dros 120 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, darganfod mwy am nifer o gyfleoedd gwirfoddoli a'r hyn sydd gan yr UM ac Aberystwyth i'w gynnig i unrhyw fyfyriwr.


Dyma ychydig o'r digwyddiadau / gweithgareddau rydyn ni wedi'u trefnu:

 

 

 

 

 

Ail Ffair y Glas: 29 a 30 Ionawr 2024

Ydych chi am ddechrau'r flwyddyn newydd gyda chyffro ac egni?
Ein Ffair Reffreshars yw eich drws i semester llawn hwyl, cyfeillgarwch, ac atgofion bythgofiadwy ac mae’n rhoi’r cyfle i chi ddarganfod beth sydd gan UMAber a sefydliadau eraill i’w gynnig.
Yma yn UMAber rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o’r ffyrdd o wneud hyn yw ymuno â chlybiau chwaraeon, cymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli i helpu i ddod o hyd i’ch cymuned Aber.

Beth i’w ddisgwyl:

heart Cychwynnwch y Ffair Reffreshars mewn heddwch ! Ymunwch â ni am Awr Dawel ar ddechrau’r digwyddiad, gan adael i bawb ddod i’r  ffair wrth eu pwysau gydag eiliad o dawelwch a myfyrio. Ni fydd unrhyw gerddoriaeth yn cael ei chwarae ac mae bathodynnau anabledd ar gael i'w casglu wrth ein stondin UM, gan sicrhau amgylchedd cynhwysol a chreu gofod croesawgar i bawb.

enlightenedCyfleoedd Cyffrous: Gyda dros 150+ o glybiau, cymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli i gymryd rhan ynddynt, dyma’r lle perffaith i roi cynnig ar amryw o gyfleoedd sy'n darparu ar gyfer pob diddordeb a hobi. O glybiau a chymdeithasau chwaraeon, i ymuno â phrosiect gwirfoddoli neu greu grwp myfyrwyr newydd sbon, mae gan Dîm Aber rywbeth i bawb.

smiley Stondinau Rhyngweithiol: Dewch i daro sgwrs â chynrychiolwyr brwdfrydig o wahanol sefydliadau, busnesau lleol ac adrannau UM. Dyma gyfle i glywed beth sydd ganddynt i’w gynnig a dysgu am eu cynnyrch, eu gwasanaethau a’u hymgyrchoedd.

yes Pethau am ddim: Pwy sydd ddim yn caru pethau am ddim? Dewch â bag a'i lenwi â rhoddion unigryw, eitemau hyrwyddo, a danteithion blasus. Peidiwch ag anghofio cael tro ar yr olwyn yn stondin UM i gael cyfle i ennill gwobr!

 

 

 

 

 

Rho Gynnig Arni!

29.01.24 - 04.02.24

Nod y digwyddiad yw annog myfyrwyr i gyfranogi yng ngweithgareddau TîmAber ac ymuno â chlybiau a chymdeithasau.

Gan obeithio y byddwch chi’n dod o hyd i rywbeth sydd at eich dant! Cyfranogwch yma!

Cwrdd a Chyfarch

Mae ein sesiynau cwrdd a chyfarch yn ddigwyddiadau cymdeithasol hamddenol ar gyfer myfyrwyr o'r un anian i ddod at eu gilydd yn ystod wythnos y croseo!

       
             
       
             
       

 

Other fun events...

 

 

 

 

 

Noson Cwis gyda'ch tîm Swyddogion!

Dydd Iau 1af Chwefror @ Bar yr Undeb, cyrraedd o 6yh!

Ymunwch ni ar gyfer quiz ôl arholiad gynhelir gan eich swyddogion, gadewch y straen o arholiadau tu ôl a chael noson o hwyl, cystadleuaeth a trivia! Gwobrau i'w hennill!!! Croeso i dimau ac unigolion, dewch ag 1 ddyfais i bob tîm chwarae'r cwis.


DOLENNI DEFNYDDIOL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymryd rhan, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd i wneud ein profiad prifysgol y gorau y gall fod yn 2024.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576