Wythnos Refreshers

Wythnos Refreshers 2023

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Nid ar gyfer myfyrwyr newydd yn unig y mae Ail Wythnos y Glas - mae'n gyfle i siarad â dros 150 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, darganfod mwy am nifer o gyfleoedd gwirfoddoli a'r hyn sydd gan yr UM ac Aberystwyth i'w gynnig i unrhyw fyfyriwr.


Dyma ychydig o'r digwyddiadau / gweithgareddau rydyn ni wedi'u trefnu:

Ail Ffair y Glas: 30 a 31 Ionawr 2023

Dewch i'n hymuno ar gyfer y Ffair Refreshers (... hefyd yn cael ei galw’n Freshers bach!). Yn digwydd dros 2 diwrnod eleni!

Dyma gyfle i chi gwrdd â’n Clybiau Chwaraeon a’n Cymdeithasau anhygoel; ailgydio yn ein cyfleoedd Gwirfoddoli; a gweld rhai busnesau ac elusennau lleol a chenedlaethol. Bydd ein Tîm Staff UMAber ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich gweld!

Rho Gynnig Arni!

31.01.23 - 05.02.23

Nod y digwyddiad yw annog myfyrwyr i gyfranogi yng ngweithgareddau TîmAber ac ymuno â chlybiau a chymdeithasau.

Gan obeithio y byddwch chi’n dod o hyd i rywbeth sydd at eich dant! Cyfranogwch yma!

 

Cwrdd a Chyfarch

Mae ein sesiynau cwrdd a chyfarch yn ddigwyddiadau cymdeithasol hamddenol ar gyfer myfyrwyr o'r un anian i ddod at eu gilydd yn ystod wythnos y croseo!

       
             
       
             
       

 

Other fun events...

NOS CWIS: Helo eto ReFreshers

Dydd Iau 26ain o Ionawr @ Bar UM, 16:00-19:00

Ymunwch ni ar gyfer quiz ôl arholiad gynhelir gan eich swyddogion, gadewch y straen o arholiadau tu ôl a chael noson o hwyl, cystadleuaeth a trivia! Gwobrau i'w hennill!!! Croeso i dimau ac unigolion, dewch ag 1 ddyfais i bob tîm chwarae'r cwis.

Dywedwch fod chi’n dod yma! 

 

Bingo Lingo

29.01.22, 19:00 - 23:00, UMAber. 

Yn fwy rhagweithiol, mentrus a hwyliog nag unrhyw gêm bingo a welwyd erioed, mae Bingo Lingo yn ailddiffinio’r gêm draddodiadol o Bingo, gan ei throi’n noson unigryw, llawn hwyl swnllyd a gwallgofrwydd di-baid sy’n cynnwys pawb, gyda gwobrau a fydd yn newid eich bywyd am byth! Gwerthir tocynnau yn allanol, yma! 


DOLENNI DEFNYDDIOL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymryd rhan, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd i wneud ein profiad prifysgol y gorau y gall fod yn 2023.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576