Ffurflen Gwynion

Yn anffodus, nid oes cefnogaeth gyflawn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rhai fersiynau o Safari ar ddyfeisiadau Apple. Os ydych chi’n cael problemau wrth geisio cyrchu neu gwblhau’r ffurflen, byddem yn eich cynghori i roi cynnig ar borwr gwahanol (e.e. Chrome, Firefox, Edge).

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576