Ymuno a TîmAber

I fod yn aelod o glwb neu gymdeithas yr Undeb, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf.

Ffi flynyddol untro o £4 yw hon sy’n rhoi yswiriant personol i bob myfyriwr ar gyfer unrhyw weithgaredd yr Undeb. Unwaith i chi dalu hon, byddwch chi’n barod i gymryd rhan mewn cymaint o glybiau a chymdeithasau ag y dymunwch.

 

Unwaith y byddwch wedi prynu'r yswiriant - edrychwch drwy'r catalog o Glybiau a Chymdeithasau a ymunwch a gymaint a hoffech chi.RHESTR CLYBIAU CHWARAEON  |  RHESTR CYMDEITHASAU