Gronfa Gymunedol

Beth yw'r Gronfa Gymunedol?

Mae'r Gronfa Gymunedol yn caniatáu i elusennau lleol ledled Canolbarth Cymru wneud cais am arian ar ffurf grantiau.

Hysbysir elusennau faint fydd y grant mwyaf a ddyfernir - mae hyn yn dibynnu ar y swm a gesglir y flwyddyn honno trwy Godi a Rhoi (RAG) UMAber.

Penderfynir ar ddyraniad grant gan banel myfyrwyr sy'n adolygu ceisiadau a dyfarnu sgôr ar eu cyfer drwy'r ffurflen isod.

Os ydych chi'n elusen leol yng Nghanolbarth Cymru, gweler y ffurflen isod i wneud cais. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at mmd11@aber.ac.uk.

 

Pwy all wneud cais?

I wneud cais, rhaid i elusennau fodloni'r gofynion canlynol:

  • Rhaid iddynt fod wedi'u lleoli yng Nghanolbarth Cymru ac yn gweithio er budd pobl yng Nghanolbarth Cymru.
  • Ni allant fod â chysylltiadau gwleidyddol na chrefyddol.
  • Ni allant fod yn gangen leol o elusen genedlaethol neu ryngwladol.

 

Beth yw'r meini prawf ar gyfer dethol?

Eleni casglodd RAG ddigon o arian i gynnig nifer o grantiau gwerth hyd at £300.

Bydd pob cais yn cael ei sgorio yn erbyn y 4 maen prawf canlynol:

  • Angen am arian
  • Gwerth y gwaith
  • Effeithlonrwydd ac effaith y gwaith
  • Ymrwymiad i arferion codi arian moesegol

Bydd y meini prawf ar gyfer dethol yn cael eu hadolygu'n flynyddol gan banel myfyrwyr i adlewyrchu adborth myfyrwyr.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576