Syniadau ar gyfer Ynysu

Mae'ch angen chi! Yn y cyfnod ansicr hwn, rydym am lansio ymgyrch i helpu i amddiffyn a gwella'r gymuned rydych chi i gyd wedi'i hadeiladu.

Rydyn ni wedi gweld cymaint ohonoch chi'n cynnal gweithgareddau gwych ar-lein ar gyfer eich aelodau ac rydyn ni am i chi gyfranogi!

Isod mae rhestr o syniadau o ran yr hyn y gallech chi a'ch grwp fod yn ei wneud nawr eich bod wedi’ch ynysu, a sut y gallwch chi ddal ati i ymgysylltu â'ch aelodau.

Os yw'ch grwp yn cynnal digwyddiadau o bell, tagiwch ni @UMAberSU a defnyddiwch yr hashnodau #TîmAber #TeamAber.

Rydyn ni eisiau rhannu'r hyn rydych chi'n ei wneud - mae hon yn ffordd wych i gymdeithasau eraill gael syniadau am yr hyn y gallant ei wneud, ynghyd â rhannu rhywfaint o gynnwys defnyddiol.

Hefyd, beth am roi gwybod i ni am eich digwyddiadau ymlaen llaw, drwy lenwi’r ffurflen hon?

 

Teledu, Ffilmiau a Fideos

 • Dechreuwch glwb ffilm / teledu a pharhewch â'ch Nosweithiau Teledu / Ffilm!
 • Dyma rai enghreifftiau o’r gwasanaethau sydd ar gael:
  • Netflix Party
  • YouTube - rhestr chwarae a ffrydio byw
  • Twitch - ffrydio gemau’n fyw a banc o ffrydiau blaenorol
  • Parti Gwylio Facebook
  • Rabbit - rhannwr porwr i wylio unrhyw beth (ar gyfrifiadur, iOS ac Android)
  • Mae llawer o apiau galwadau fideo yn caniatáu i chi rannu'ch sgrin e.e. ZoomSkype

Cerddoriaeth

 • Gallwch greu rhestr chwarae a rennir lle gall eich aelodau ychwanegu eu hoff gerddoriaeth. Beth am lunio rhestrau chwarae ar thema benodol, e.e. Caneuon Disney, Cerddoriaeth ar gyfer Ymlacio a Pharti Pop?
 • Mae Spotify yn wych ar gyfer hyn, dyma ganllaw hawdd ei ddefnyddio!
 • Gallwch ffrydio cerddoriaeth gyda'ch gilydd ar yr un pryd gyda Plug DJ

 

Mae cymaint o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad, dyma ambell un o'r rhai mwyaf poblogaidd!

Galwadau Fideo

 • Mae llawer o lwyfannau yn gadael i chi wneud galwadau fideo â’ch gilydd e.e. ZoomSkypeFacebook messenger.
 • Beth am gynnal eich digwyddiadau cymdeithasol arferol, ond yn rhithwir?
 • Gallwch hefyd wneud amryw o bethau eraill fel cynnal clwb llyfrau, dysgu sgiliau newydd i'ch gilydd neu ddim ond ymlacio gyda'ch gilydd!

Sgwrsio

 • Gallwch gadw i fyny â'ch sgyrsiau grwp arferol; ceisiwch gadw'r sgyrsiau i fynd a galw pobl i wneud yn sicr eu bod nhw’n iawn.
 • Os nad oes gennych chi grwp sgwrsio, byddai nawr yn amser gwych i sefydlu un!
 • Mae llawer o lwyfannau yn gadael i chi gynnal sgwrs gyda grwp, e.e. Facebook messenger, Discord, a.y.b.  

 

Daliwch ati i fod yn weithredol ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Defnyddiwch yr holl nodweddion sydd ar gael, e.e. straeon, pyst, partïon gwylio, hashnodau, a.y.b.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cynnwys:

 • Edrychwch yn ôl ar yr hyn rydych chi wedi'i gyflawni eleni, a chael eich aelodau i rannu eu hoff ddigwyddiadau.
 • Cynhaliwch arolygon barn a dechreuwch drafodaethau ar ystod o bynciau, e.e. ffilmiau / rhaglenni teledu i'w gwylio, llyfrau i'w darllen a cherddoriaeth i wrando arno.
 • Gallwch ffrydio fideos byw / dosbarthiadau ar-lein gyda'ch gilydd a dysgu sgiliau newydd, e.e. ioga, sesiynau dawns, celf a chrefft, pobi.
 • Beth am gynnal heriau / gweithgareddau gyda'ch aelodau, e.e. heriau ar thema / wedi'u hamseru, ‘dangos a dweud’ gyda phethau fel llyfrau, anifeiliaid anwes, a.y.b.
  • Byddwn yn postio rhai gweithgareddau ar ein cyfryngau cymdeithasol, felly cadwch lygad ar y rhain!
 • Beth am sefydlu blog / vlog grwp ar gyfer y rhai sy’n hunan-ynysu er mwyn parhau i ymgysylltu â'ch aelodau.
 • Rhannwch awgrymiadau ar gyfer astudio.

 

 

 • Tagiwch ni yn eich gweithgareddau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni a'r hashnodau isod
 • Cyfranogwch yn ein heriau ar gyfryngau cymdeithasol
 • Rhannwch eich gweithgareddau yn y Grwp Facebook Covid-19 er mwyn i bobl ymuno

#TîmAber #TeamAber
#ByddwchDdiogel #StaySafe

 

Os oes gennych chi unrhyw syniadau i’w hychwanegu, rhowch wybod i ni!

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576