Gwersyll Arweinwyr Y Dyfodol

Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol

Gwersyll preswyl rhad ac am ddim, gyda chefnogaeth Cronfa Aber, yw Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol. Mae'n addas i holl wirfoddolwyr Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â'r rheiny sydd â diddordeb mewn cymryd rhan bellach mewn gweithgareddau dan arweiniad yr Undeb, gan gynnwys cynrychiolwyr academaidd, clybiau a chymdeithasau, mentoriaid cyfoedion/adrannau, swyddogion gwirfoddol a gwirfoddoli yn gyffredinol, gan gynnwys prosiectau fel y Tîm-A.

Mae'r gwersyll yn gyfle i ystyried eich dulliau arwain a dysgu yn ogystal â datblygu sgiliau newydd a rhai presennol y bydd modd i chi eu defnyddio i gael mwy o effaith ar y campws.

Bydd y gwersyll yn cynnwys gweithdai gan amrywiaeth o hyfforddwyr, gweithgareddau datblygu tîm a gweithgareddau yn yr awyr agored, gan roi cyfle i fyfyrwyr gwrdd â phobl eraill a bod yn fwy gweithgar ym mywyd myfyrwyr.

Bydd pawb sy'n mynychu’n cael tystysgrif bresenoldeb a bydd modd cofnodi eu horiau ar gyfer Gwobr Aber.


Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol 2019

MAE MODD GWNEUD CAIS NAWR I FYND AR WERSYLL 2019.

Bydd y gwersyll yn cael ei gynnal rhwng dydd Gwener 15 a dydd Sul 17 Chwefror. Bydd pob pryd, cludiant a llety am ddim.Rhaid gwneud cais erbyn dydd Sul 20 Ionawr 2019.