Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

Cerdyn Bws Mid Wales Travel

Treuliwch 15 munud ychwanegol o'r bore yn y gwely i osgoi'r gwynt, y glaw, yr oerni a'r daith gerdded i fyny'r allt!

£60 o fis Ionawr - Mehefin

Dilys nes 02/06/18


Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 


Dyma'r hyn cewch chi gyda'r Cerdyn Bws i Fyfyrwyr / Staff:

 • Teithio diderfyn ar holl fysiau Mid Wales Travel yn Aberystwyth
 • Teithio diderfyn rhwng yr holl gampysau: Penglais, Llanbadarn a Gogerddan
 • Disgownt ar deithiau y tu hwnt i Aberystwyth: hanner pris ar fysiau Mid Wales Travel & Aberystwyth i Gaerfyrddin ar y T1 am £4 yn unig

Mae cymaint o lwybrau bws i'w dewis o'u plith:

 • 03, 301 – Sy'n mynd i mewn i Gampws Penglais
 • 302, 510, 512 - Galw heibio Campws Penglais
 • 305 - Sy'n mynd i mewn i Gampws Penglais a Llanbadarn
 • 306 - Sy'n mynd i mewn i Gampws Llanbadarn
 • ... a mwy. Ewch i wefan Mid Wales Travel i weld yr amserlen gyflawn www.midwalestravel.co.uk/services

Ffordd wych o osgoi’r glaw, y gwynt a cherdded fyny bryniau!


Gwybodaeth bellach:

 • Arbedwch dros £100 y flwyddyn (os ydych yn defnyddio’r bws i’r campws a nol 3 gwaith yr wythnos yn ystod y tymor).
 • Rhoddir £1 y cerdyn i Fadau Achub Aberystwyth & Borth
 • Cerdyn blwyddyn yn ddilys o 18/09/17 – 02/06/18

Gwybodaeth bwysig:

 • Casglwch eich cardiau bws Mid Wales Travel o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.
 • Byddwn ni'n tynnu llun ohonoch ar gyfer y cerdyn wrth i chi ei gasglu.
 • Dewch â'ch cerdyn myfyriwr/staff.

Oes ganddoch unrhyw gwestiynau? Cysylltwch a ni ar y manylion isod:

undeb@aber.ac.uk

01970 621700