Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

Oherwydd bod llai o bobl wedi bod yn prynu cardiau bws yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Mid Wales Travel wedi penderfynu nad yw bellach yn gynaliadwy gwerthu cardiau bws blynyddol.

Er gwaethaf hyn, byddwn yn parhau i weithio gyda Mid Wales Travel i gadw prisiau bws yn isel, ac maen nhw wedi addo parhau i redeg gwasanaethau i’r campws er mwyn eich cludo i’ch darlithoedd ac yn ôl.

Bydd y 301, 512 a’r O3 (yn ystod y tymor) yn parhau i’ch cludo i’r campws, a byddwn yn eich darparu â’r prisiau diweddaraf yn fuan.

Mae cymaint o lwybrau bws i'w dewis o'u plith:

  • 03*, 301 – Sy'n mynd i mewn i Gampws Penglais
  • 512 - Sy’n galw heibio Campws Penglais
  • ... a mwy. Ewch i wefan Mid Wales Travel i weld yr amserlen gyflawn www.midwalestravel.co.uk/services

 


 

Faint fydd cost un tocyn bws i deithio yn Aberystwyth neu i gampws Gogerddan?

  • £1.20 yn y dref
  • £1.80 i Ogerddan

 

O ble ga i afael ar amserlen?

Ewch i wefan MWT: www.midwalestravel.co.uk/services

Gallwch hefyd gael gafael ar amserlen brint o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576