Product Details

22/09/19 Pool Competition & Bingo | 22/09/19 Cystadleuaeth Pwl a Noson Bingo

Cyf: P10017400

Ychwanegu at y fasged

Pris: £2.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Entrance to event at the Students' Union. Available online until 3pm on the day - or pay on the door if there are tickets still available. | Tocyn mynediad ir digwyddiad yn Undeb y Myfyrwyr. Ar gael arlein nes 3yh ar y diwrnod - neu gallwch dalu mynediad ar y drws os oes tocynnau ar ol.