English

     

Prif gyfrifoldeb y Pwyllgor Democratiaeth yw cynorthwyo Cadeirydd yr Undeb i gynnal Cyngor yr Undeb yn effeithiol. Mae gan y Pwyllgor Democratiaeth 6 aelod a gaiff eu hethol bob blwyddyn academaidd yn ein cyfarfod cyntaf.

Ynghyd â Chadeirydd yr Undeb, maen nhw'n cyfarfod cyn pob cyfarfod i sicrhau bod eich syniadau'n mynd drwy'r sianel gywir, i'ch cynorthwyo chi yn ystod cyfarfodydd democrataidd ac i glustnodi'r holl bolisïau a gymeradwywyd i'r swyddog priodol.

Os ydych chi am ganfod mwy ynglyn â gwaith y pwyllgor neu os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r tîm, cysylltwch â Daniel Meehan ar undeb.democratiaeth@aber.ac.uk.  

Eich Pwyllgor Democratiaeth

Gareth Edwards

Cadeirydd yr Undeb

 

Lewys Evans Claire Herbert Ed Swan Giselle Morris Iolo Jones

James Sherwood

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576